massa voice devoice

By JamesBond on Feb 05, 2017

hallo allemaal hier heb ik een eigen massa voice script opgebouwd

dit script moet je in je popus: nick list plaatsen

tip voor het gebruik van de script:
selecteer al de nicknamen en dan rechter muisklik en je klik op massa voice en of massa devoice

veel plezier met dit script

.-
-
.Massa voice
..Massa Voice +v:/mode # +vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv $1- 
..Massa deVoice -v:/mode # -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv $1- 
-

Comments

Sign in to comment.
gooshie   -  7 days ago

Mass voice, halfop, op, ban with address(user,2)

alias MassMode {
 var %i 1,%g,%n $2-,%s $left($1,1),%m $mid($1,2,1)
 if %m = b {
  %n = ""
  while $gettok($2-,%i,32) {
   %n = %n $address($v1,2)
   inc %i
  }
 }
 while %n {
  %g = $gettok(%n,1- $+ $modespl,32)
  mode # $+(%s,$str(%m,$numtok(%g,32))) %g
  %n = $gettok(%n,$calc($modespl +1) $+ -,32)
 }
}
JamesBond  -  7 days ago

does this script?
me work it out

Sign in to comment

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.