Verzoekjes-Botjé

By kimmy29 on Jul 02, 2017

!verzoeksystem on -> Zet verzoeksysteem aan op het kanaal
!verzoeksystem topic on -> Zet het systeem aan met topic
!verzoeksystem colortopic -> Zet het systeem aan met topic in kleuren
!verzoeksystem mode on -> Stelt tevens in dat de DJ een DJ mode krijgt op het kanaal
!verzoeksystem points on -> Stelt het systeem in om punten te verdienen bij elke !brr commando
!verzoeksystem teller on -> Zet de teller voor elke verzoek aan.
!verzoeksystem requestclose nummer -> Zet Verzoeksysteem op automatisch dicht na x aantal verzoekjes.
!verzoeksystem setdj <v|h|o> -> Veranderd het standaard set mode voor de DJ (standaard is h(%))
!verzoeksystem reason on -> Geeft een random reden bij elke !brr of !skip
!verzoeksystem settings -> Laat je de instellingen zien van het verzoeksysteem
!verzoeksystem help -> laat deze hulp zien

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; RequestSystem by DjSxX v3.5 ;;
;;               ;;
;;  irc...............:6667  ;;
;;     SSL +6697      ;;
;; IPV6: ipv6...............  ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

on *:load: { 
set %BotOwner YourNickname
}

alias sc_topic1 { 
 if ($readini(channels.ini,$1,topicstyle) != $null) {
  gentopic $1 $readini(channels.ini,$1,topicstyle) $iif($readini(channels.ini,$1,requesttheme), Thema: $readini(channels.ini,$1,requesttheme), $1) :: Huidige DJ: %sc.dj. [ $+ [ $1 ] ] :: $iif($readini(channels.ini,$1,url),$readini(channels.ini,$1,url), $1)
 }
 else { 
  .topic $1 $iif($readini(channels.ini,$1,requesttheme), Thema: $readini(channels.ini,$1,requesttheme), $1) :: Huidige DJ: %sc.dj. [ $+ [ $1 ] ] :: $iif($readini(channels.ini,$1,url),$readini(channels.ini,$1,url), $1)
 }
}

alias sc_topicoff { 
 if ($readini(channels.ini,$chan,topicstyle)) {
  gentopic $1 $readini(channels.ini,$chan,topicstyle) $1 typ !cmds voor de commando's $iif($readini(channels.ini,$1,url),$readini(channels.ini,$1,url), $1) 
 }
 else {
  .topic $1 $1 typ !cmds voor de commando's $iif($readini(channels.ini,$1,url),$readini(channels.ini,$1,url), $1)
 }
}

alias dorempoints {
 var %topic $+($1,.,$2)
 remini -n Points.ini %topic
 echo -a Removed points for %topic
}

alias doremreq {
 var %topic $+($1,.,$2)
 remini -n Request.ini %topic
 echo -a Removed points for %topic
}

alias resetpoints {
 var %i 1
 while $gettok($remove($read(Points.ini,w,$+(*,$1,*),%i),[,]),2,46) {
  var %n $v1, %p $gettok($read(Points.ini,$calc($readn + 1)),2,61)
  ;$iif($2 ison $1,.notice $2, echo -ta) 6De punten voor4 $ifmatch 6zijn gewist!
  remini -n Points.ini $+($1,.,$ifmatch)
  inc %i
 }
 if ($2) {
  .notice $2 6De punten voor4 $1 6zijn gewist!
 }
 else { echo -ts 6De punten voor4 $1 6zijn gewist! }
}

alias resetreq {
 var %i 1
 while $gettok($remove($read(Request.ini,w,$+(*,$1,*),%i),[,]),2,46) {
  var %n $v1, %p $gettok($read(Request.ini,$calc($readn + 1)),2,61)
  ;.notice $2 6De punten voor4 $ifmatch 6zijn gewist!
  remini -n Request.ini $+($1,.,$ifmatch)
  inc %i
 }
}

alias -l add.pts {
 writeini -n Points.ini $1 Points $calc($readini(Points.ini,$1,Points) + 1)
 ;writeini -n TotalPoints.ini $1 total $calc($readini(TotalPoints.ini,$chan,total) + 1)
 if ((%floodpart) || ($($+(%,floodpart.,$nick),2))) { return }
 set -u10 %floodpart On
 set -u30 %floodpart. $+ $nick On
 ;msg $chan $nick heeft het kanaal verlaten en verdient geen punten meer.
}

alias -l req10 {
 window -h @. | var %i 1
 while $gettok($remove($read(Request.ini,w,$+(*,$1,*),%i),[,]),2,46) {
  var %n $v1, %p $gettok($read(Request.ini,$calc($readn + 1)),2,61)
  aline @. %n %p
  var %i $calc($readn + 1)
 }
 filter -cetuww 2 32 @. @.
 var %i 1 | while %i <= $2 {
  var %list $addtok(%list,$line(@.,%i),44)
  inc %i
 }
 msg $3 6 $+ $chan heeft in totaal4 $readini(TotalRequest.ini,$3,total) 6verzoeken gehad!
 msg $3 6Dit zijn de $calc(%i - 1) DJ's die de meeste verzoekjes behandeld hebben in $3 $+ :4 $replace(%list,$chr(44),$+($chr(44),$chr(32)))
 window -c @.
}

alias -l top10 {
 window -h @. | var %i 1
 while $gettok($remove($read(Points.ini,w,$+(*,$1,*),%i),[,]),2,46) {
  var %n $v1, %p $gettok($read(Points.ini,$calc($readn + 1)),2,61)
  aline @. %n %p
  var %i $calc($readn + 1)
 }
 filter -cetuww 2 32 @. @.
 var %i 1 | while %i <= $2 {
  var %list $addtok(%list,$line(@.,%i),44)
  inc %i
 }
 msg $3 $3 heeft in totaal4 $readini(TotalPoints.ini,$3,total) punten!
 msg $3 Top $calc(%i - 1) DJ's in $3 zijn:4 $replace(%list,$chr(44),$+($chr(44),$chr(32)))
 window -c @.
}

alias gentopic {
 if ($2 == Hearts) { topic $1 12»»-4(¯`v´¯)12--»6 $3- 12»»-4(¯`v´¯)12--»6 }
 if ($2 == Diamonds) { topic $1 4,2«2,4»13,2«2,13»15,2«2,15»8,2«2,8»11,2«2,11»9,2«2,9»0,1 $3- 2,9«9,2»2,11«11,2»2,8«8,2»2,15«15,2»2,13«13,2»2,4«4,2» }
 if ($2 == Firespikes) { topic $1 8,0|0,8|7,8|8,7|4,7|7,4|5,4|4,5|1,5|5,1| 9,1 $3- 5,1 |1,5|4,5|5,4|7,4|4,7|8,7|7,8| }
 if ($2 == Green-Abyss) { topic $1 3,1\1,3\9,3\3,9\0,9\9,0\0,0-15,0\0,15\14,15\15,14\1,14\14,1\1,1-0,1 $3- 1,1-14,1/1,14/15,14/14,15/0,15/15,0/0,0-9,0/0,9/3,9/9,3/1,3/3,1/0,0 }
 if ($2 == Lines) { topic $1 15/0,15/15,14/14,1/0,1 $3- 14,1\15,14\0,15\15,0\ }
 if ($2 == Gold-Coins) { topic $1 8,1®8,14®8,15®8,0®8,15®8,14®8,1® 0 $3- 8,1®8,14®8,15®8,0®8,15®8,14®8,1® }
 if ($2 == Purple-Design) { topic $1 8,6¯0`°²º4¤8æ=¬0«.,¸8_0,6 $3- 8,6_¸,.0»¬=8æ4¤0º²°`8¯ }
 if ($2 == Rainbow) { topic $1 2{3{4{5{6{7{8{9{10{11{12{13{14{15{2{3{4{5{6{7{8{9{10{11{12{13{14{15{1 $3- 15}14}13}12}11}10}9}8}7}6}5}4}3}2}15}14}13}12}11}10}9}8}7}6}5}4}3}2} }
 if ($2 == Squares) { topic $1 1,11,21,31,41,51,61,71,81,91,108,1 $3- 1,101,91,81,71,61,51,41,31,21 }
 if ($2 == Boldfire) { topic $1 1215,8%8,8|4,8%8,4%4,4|5,4%4,5%5,5|1,5%5,1%1-- 16 $3- 1--5,1%1,5%5,5|4,5%5,4%4,4|8,4%4,8%8,8|15,8%1 }
 if ($2 == Green) { topic $1 9`%16,9%, 3,9`%9,3%, 1,3`%3,1%,16,1 $3- 3,1`%1,3%, 9,3`%3,9%, 16,9`%9,16%, 1   }
 if ($2 == Grey) { topic $1 0,15%,14`%15,14%,1`%14,1%,15,1 $3- 14,1`%1,14%,15`%14,15%,0`%3,0 }
 if ($2 == Grey-Purple) { topic $1 15,0,%0,15%`13,15,%15,13%`6,13,%13,6%`5,6,% 8 $3- 5,6%,13,6`%6,13%,15,13`%13,15%,0,15`%15,0%, }
 if ($2 == Hotfire) { topic $1 8,0 ,%0,8%`7,8,%8,7%`4,7,%7,4%`8,4 $3- 7,4`%4,7%,8,7`%7,8%,0,8`%8,0%, }
 if ($2 == Purple) { topic $1 13,0<0,13>6,13<13,6>2,6<6,2>1,2<2,1>0,1 $3- 2,1<1,2>6,2<2,6>13,6<6,13>0,13<13,0> }
 if ($2 == Redfire) { topic $1 4,0%0,4%4,4 5,4%4,5%5%2 $3- 4,0%0,4%4,4 5,4%4,5%5%2 }
 if ($2 == Questions) { topic $1 6,1:8:4:9:7: 5,5.7,7.8,85?7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85¿7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85 $3- 7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85¿7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85?7,7.5,5.6,1 6:8:4:9:7: }
 if ($2 == Weed) { topic $1 9,0æ0,9æ3,9æ9,3æ1,3æ3,1æ9,01 $+ $3- $+ 3,1æ1,3æ9,3æ3,9æ0,9æ9,0æ }
}

alias topichelp {
 .notice $1 Voorbeeld Thema Hearts: 12»»-4(¯`v´¯)12--»6 Uw text komt hier 12»»-4(¯`v´¯)12--»6 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Diamonds: 4,2«2,4»13,2«2,13»15,2«2,15»8,2«2,8»11,2«2,11»9,2«2,9»0,1 Uw text komt hier 2,9«9,2»2,11«11,2»2,8«8,2»2,15«15,2»2,13«13,2»2,4«4,2» 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Firespikes: 8,0|0,8|7,8|8,7|4,7|7,4|5,4|4,5|1,5|5,1| 9,1 Uw text komt hier 5,1 |1,5|4,5|5,4|7,4|4,7|8,7|7,8| 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Green-Abyss: 3,1\1,3\9,3\3,9\0,9\9,0\0,0-15,0\0,15\14,15\15,14\1,14\14,1\1,1-0,1 Uw text komt hier 1,1-14,1/1,14/15,14/14,15/0,15/15,0/0,0-9,0/0,9/3,9/9,3/1,3/3,1/0,0 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Lines: 15/0,15/15,14/14,1/0,1 Uw text komt hier 14,1\15,14\0,15\15,0\ 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Gold-Coins 8,1®8,14®8,15®8,0®8,15®8,14®8,1® 0 Uw text komt hier 8,1®8,14®8,15®8,0®8,15®8,14®8,1® 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Purple-Design: 8,6¯0`°²º4¤8æ=¬0«.,¸8_0,6 Uw text komt hier 8,6_¸,.0»¬=8æ4¤0º²°`8¯ 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Rainbow: 2{3{4{5{6{7{8{9{10{11{12{13{14{15{2{3{4{5{6{7{8{9{10{11{12{13{14{15{1 Uw text komt hier 15}14}13}12}11}10}9}8}7}6}5}4}3}2}15}14}13}12}11}10}9}8}7}6}5}4}3}2} 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Squares: 1,11,21,31,41,51,61,71,81,91,108,1 Uw text komt hier 1,101,91,81,71,61,51,41,31,21 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Boldfire: 1215,8%8,8|4,8%8,4%4,4|5,4%4,5%5,5|1,5%5,1%1-- 16 Uw text komt hier 1--5,1%1,5%5,5|4,5%5,4%4,4|8,4%4,8%8,8|15,8%1 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Green: 9`%16,9%, 3,9`%9,3%, 1,3`%3,1%,16,1 Uw text komt hier 3,1`%1,3%, 9,3`%3,9%, 16,9`%9,16%, 1   
 .notice $1 Voorbeeld Thema Grey: 0,15%,14`%15,14%,1`%14,1%,15,1 Uw text komt hier 14,1`%1,14%,15`%14,15%,0`%3,0 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Grey-Purple: 15,0,%0,15%`13,15,%15,13%`6,13,%13,6%`5,6,% 8 Uw text komt hier 5,6%,13,6`%6,13%,15,13`%13,15%,0,15`%15,0%, 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Hotfire: 8,0 ,%0,8%`7,8,%8,7%`4,7,%7,4%`8,4 Uw text komt hier 7,4`%4,7%,8,7`%7,8%,0,8`%8,0%, 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Purple: 13,0<0,13>6,13<13,6>2,6<6,2>1,2<2,1>0,1 Uw text komt hier 2,1<1,2>6,2<2,6>13,6<6,13>0,13<13,0> 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Redfire: 4,0%0,4%4,4 5,4%4,5%5%2 Uw text komt hier 4,0%0,4%4,4 5,4%4,5%5%2 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Questions: 6,1:8:4:9:7: 5,5.7,7.8,85?7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85¿7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85 Uw text komt hier 7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85¿7,7.5,5.1,1.5,5.7,7.8,85?7,7.5,5.6,1 6:8:4:9:7: 
 .notice $1 Voorbeeld Thema Weed: 9,0æ0,9æ3,9æ9,3æ1,3æ3,1æ9,01 $+ Uw text komt hier $+ 3,1æ1,3æ9,3æ3,9æ0,9æ9,0æ 
 .notice $1 Om vervolgens uw gekozen thema in uw onderwerp te zetten, typt u !settopic topicthema uwtext!
}

on *:text:!dj:#: {
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  .msg # Huidige DJ: 4 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
 }
 else { 
  halt 
 }
}

on *:text:!setdj*:#: {
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if ($me isop #) {
   if (($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) || ($nick == %BotOwner)) && ($2 ison #) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
     if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] ison #) {
      .mode # - $+ $readini(channels.ini,$chan,setdj) $+ v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
      .mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
      .msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
     }
    }
    .notice $nick $nick $+ , %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is nu klaar met draaien en word nu overgenomen door $2 :) 
    if ($chan == #GBC4Fun) { 
     .msg #GBC4Fun.request %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is nu klaar met draaien en word nu overgenomen door $2 $+ ! 
    }
    else {
     .msg #requestviewer %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is nu klaar met draaien en word nu overgenomen door $2 $+ !
    }
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     var %verzoeksessie = $($+(%,verzoeksession,.,$chan),2)
     if (%verzoeksessie != $null) { 
      .msg # 6 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , u heeft vandaag4 %verzoeksessie 6en in totaal4 $iif($readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes), $readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes), 0) 6verzoekjes gehad.
      unset $+(%,verzoeksession,.,$chan)
     }
    }
    set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $2
    unset %sluitverzoek. [ $+ [ $chan ] ]
    unset $+(%,verzoekflood,.,$chan,.,*)
    unset $+(%,brrflood,.,$chan,.,*)
    unset $+(%,brrfloodhour,.,$chan,.,*)
    unset $+(%,verzoeksession2,.,$chan)
    if ($readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) { remini channels.ini $chan requesttheme }
    if ($readini(channels.ini,$chan,topic) == on) {
     sc_topic1 $chan

    }
    if ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
     .mode # -qaoh $2 $2 $2 $2
     .mode # + $+ $readini(channels.ini,$chan,setdj) $2
    }
    .notice $nick $nick $+ , $2 is nu ingesteld als DJ op # $+ !
    .msg $chan $nick $+ , $2 is nu ingesteld als DJ op # $+ !
    .msg $2 4[ReQuestSystem Automatisch Bericht] U bent ingesteld als DJ op # $+ , u kunt met 7!sluitverzoek de verzoekbox uitschakelen.
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     if (!$readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) && ($chan != #GBC4Fun) { 
      .msg $2 Momenteel is er geen thema gezet op # $+ !
      .msg $2 Door een thema te zetten, typ !thema set jethema
     }
    }
    if ($chan == #GBC4Fun) {
     .msg #GBC4Fun.request $2 is nu ingesteld als DJ op $chan $+ !
    }
    else {
     .msg #requestviewer $2 is nu ingesteld als DJ op $chan $+ !
    }
   }
   elseif (($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) || ($nick == %BotOwner)) && ($2 !ison #) { 
    .notice $nick $nick $+ , $2 is niet aanwezig dus kan niet als DJ worden ingesteld 
   }
   else { 
    .msg # $nick $+ , 4ErroR geen rechten op jouw nickname gezien hier op # $+ ! 
   }
  }
  else {
   .notice $nick $me heeft geen rechten, $me heeft minimaal @ (ops) nodig om te kunnen functioneren!
   .notice $nick Als u $me ~ (owner) geeft, kan $me volledig functioneren.
  }
 }
 else { 
  halt
 }
}

on *:text:!unsetdj*:#: {
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if ($me isop #) {
   if (($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) || ($nick == %BotOwner)) && ($2 ishop #) {
    set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop
    if ($readini(channels.ini,$chan,topic) == on) { 
     sc_topic1 $chan
    }
    if ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
     .mode # - $+ $readini(channels.ini,$chan,setdj) $+ v $2 $2
     ;timervop 1 1 .mode # +v $2
     .msg chanserv up # $2
    }
    .notice $nick $nick $+ , $2 is nu afgesteld als DJ op # $+ !
    if ($chan == #GBC4Fun) { 
     .msg #GBC4Fun.request $nick $+ , $2 is nu afgesteld als DJ op # $+ !
    }
    else { 
     .msg #requestviewer $2 is nu afgesteld als DJ op # $+ !
    }
   }
   elseif (($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) || ($nick == %BotOwner)) && (!$2) { 
    ;msg %irc.chan %sc.dj is nu klaar met draaien op # $+ !
    if ($chan == #GBC4Fun) {
     .msg #GBC4Fun.request %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is nu klaar met draaien op # $+ !
    }
    else {
     .msg #requestviewer %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is nu klaar met draaien op # $+ !
    }
    if ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
     if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] ison #) {
      .mode # - $+ $readini(channels.ini,$chan,setdj) $+ v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
      ;timervop 1 1 .mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
      .msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
     }
    }
    .notice $nick %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is klaar met draaien op # $+ !
    .msg $chan %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is klaar met draaien op # $+ !
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     var %verzoeksessie = $($+(%,verzoeksession,.,$chan),2)
     if (%verzoeksessie != $null) {
      .msg # 6 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , u heeft vandaag4 %verzoeksessie 6en in totaal4 $iif($readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes), $readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes), 0) 6verzoekjes gehad.
      unset $+(%,verzoeksession,.,$chan)
     }
    }
    set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop
    unset %sluitverzoek. [ $+ [ $chan ] ]
    unset $+(%,verzoekflood,.,$chan,.,*)
    unset $+(%,brrflood,.,$chan,.,*)
    unset $+(%,brrfloodhour,.,$chan,.,*)
    unset $+(%,verzoeksession2,.,$chan)
    if ($readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) { remini channels.ini $chan requesttheme }
    if ($readini(channels.ini,$chan,topic) == on) { 
     sc_topic1 $chan
    }
   }
   elseif (($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) || ($nick == %BotOwner)) && ($2 !ison #) { 
    .msg # $nick $+ , $2 is niet aanwezig dus kan niet als DJ worden afgesteld 
   }
   else { 
    .msg # $nick $+ , Helaas u heeft geen rechten op # om DJ's af te stellen! 
   }
  }
  else {
   .notice $nick $me heeft geen rechten, $me heeft minimaal @ (ops) nodig om te kunnen functioneren!
   .notice $nick Als u $me ~ (owner) geeft, kan $me volledig functioneren.
  }
 }
 else {
  halt
 }
}
on *:text:!verzoek *:#:{ 
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  var %verzoek = $($+(%,verzoekflood,.,$chan,.,$nick),2)
  if (%sluitverzoek. [ $+ [ $chan ] ] == 1) { 
   .notice $nick 4Verzoekbox voor # is nu gesloten.
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
    var %request = $($+(%,verzoeksession2,.,$chan),2)
    .notice $nick 4De huidige DJ heeft momenteel nog $iif(%request == $null, 0, %request) verzoekjes klaar staan.
   }
   unset $+(%,verzoekflood,.,$chan,.,$nick)
   halt 
  }

  if (youtube isin $2-) || (youtu isin $2-) { 
   .notice $nick Typ $1 Artiest - Titel, youtubelinks worden niet aangenomen! 
   if ($chan == #GBC4Fun) {
    .msg #GBC4Fun.request Youtubelink van $nick 4 $+ $2- is niet naar %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] verstuurd.
   }
   else { 
    .msg #requestviewer Youtubelink van $nick 4 $+ $2- is niet naar %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] verstuurd. 
   }
   halt 
  }
  if (soundcloud isin $2-) { 
   .notice $nick Typ $1 Artiest - Titel, Nummers van soundcloud worden niet aangenomen! 
   if ($chan == #GBC4Fun) {
    .msg #GBC4Fun.request Soundcloudnummer van $nick 4 $+ $2- is niet naar %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] verstuurd
   }
   else {
    .msg #requestviewer Soundcloudnummer van $nick 4 $+ $2- is niet naar %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] verstuurd
   }
   halt 
  }
  if (%verzoek == 1) {
   if ($nick == %BotOwner) { goto next }
   else {
    ;.notice $nick Graag 1 verzoekje per 3 minuten :)
    if ($chan == #GBC4Fun) {
     .msg #GBC4Fun.request $nick flood met 4!verzoek $2- Deze is ook niet naar %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] verstuurd :)
    }
    else {
     .msg #requestviewer $nick flood met 4!verzoek $2- Deze is ook niet naar %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] verstuurd :)
    }
    halt 
   }
  }
  else { 
   inc -u180 $+(%,verzoekflood,.,$chan,.,$nick) 
   :next
   if (!$2) { 
    .msg # $nick $+ , Correcte Syntax is: !verzoek <verzoekarties - song>
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop) {
    if ($chan == #GBC4Fun) {
     .msg # $nick $+ , Helaas momenteel is er %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ !
     .msg # Vraag je verzoekje aan via de NonStop Verzoeksysteem op http://jukebox.gezelligkletsen.nl/
     halt
    }
    else {
     .msg # $nick $+ , Helaas momenteel is er %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ! 
     halt
    } 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] !ison #) {
    .msg # $nick $+ , helaas %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is niet aanwezig, dus kan ik het verzoekje niet doorsturen :( 
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] ison #) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     inc $+(%,verzoeksession,.,$chan)
     inc $+(%,verzoeksession2,.,$chan)
     writeini -n TotalRequest.ini $chan total $calc($readini(TotalRequest.ini,$chan,total) + 1)
     writeini -n Request.ini $+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) verzoekjes $calc($readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes) + 1)
    }
    var %request = $($+(%,verzoeksession2,.,$chan),2)
    .msg # DJ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , spin that shit around en draai dat verzoekje van 4 $nick 1 
    .msg %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 4[ReQuest $iif($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on, ( $+ $+(07,%request) $+ e Verzoekje4), $+) $+ ] $2- $+ is aangevraagd door 11,1 $+ $nick $+ om 4 $+ $asctime(HH:nn:ss) $iif($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on, Typ !sluitverzoek om te sluiten!, $+ !)
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     var %request = $($+(%,verzoeksession2,.,$chan),2)
     if (%request != $null) { 
      ;.notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] U heeft nu %request verzoekjes in de wachtlijst. Type !sluitverzoek om de verzoekbox te sluiten in de chat 
      if (%request == $readini(channels.ini,$chan,requestclose)) { 
       set %sluitverzoek. [ $+ [ $chan ] ] 1
       .msg # 4Verzoekbox voor # is nu gesloten.
       .msg # 4De DJ heeft7 %request 4verzoekjes klaar staan!
       .msg %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] [8,1ReQuest] U heeft nu %request aantal verzoekjes, verzoekbox is automatisch gesloten, typ !openverzoek om weer verzoekjes te kunnen aannemen!
      }
     }
    }
    if ($chan == #GBC4Fun) {
     .msg #GBC4Fun.request 4[ReQuest $iif($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on, ( $+ $+(07,%request) $+ e Verzoekje4), $+) $+ ] $2- $+ is aangevraagd bij 13 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] door 10 $+ $nick $+ om 4 $+ $asctime(HH:nn:ss) 
    }
    else {
     .msg #requestviewer 4[ReQuest $iif($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on, ( $+ $+(07,%request) $+ e Verzoekje4), $+) $+ ] $2- $+ is aangevraagd bij 13 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] door 10 $+ $nick $+ in 10 $+ $chan om 4 $+ $asctime(HH:nn:ss) 
    }
    .notice $nick 4[ReQuest] Je verzoekje 10 $$2- is aangevraagd bij %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 
    halt 
   }
   else { 
    .msg # $nick $+ , $2 is geen DJ bij # 
   }
  }
 }
 else {
  halt
 }
}

on *:text:!sluitverzoek*:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) || ($nick == %BotOwner) {
   set %sluitverzoek. [ $+ [ $chan ] ] 1
   .notice $nick Verzoekbox voor # is nu gesloten
   .msg $chan 4Verzoekbox voor # is nu gesloten.
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
    var %verzoeksessie = $($+(%,verzoeksession,.,$chan),2)
    .msg # 6 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , u heeft vandaag4 %verzoeksessie 6en in totaal4 $iif($readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes), $readini(Request.ini,$+($chan,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),verzoekjes), 0) 6verzoekjes gehad.
   }
   .msg $nick 4 $+ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ,6vergeet de verzoekserver niet te sluiten!
  }
 }
 else { halt }
}

on *:text:!openverzoek*:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) || ($nick == %BotOwner) {
   unset %sluitverzoek. [ $+ [ $chan ] ]
   unset $+(%,verzoeksession2,.,$chan) 
   .notice $nick Verzoekbox voor # is nu geopend.
   .msg $chan 4Verzoekbox voor # is nu geopend.
  }
 }
 else { halt }
}

on *:text:!vet*:#:{ 
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  var %brr = $($+(%,brrflood,.,$chan,.,$address($nick,2)),2)
  if (%brr == 1) { 
   ;.notice $nick AntiFlood is enabled 60 secs ignore :) 
   halt
  }
  else { 
   inc -u60 $+(%,brrflood,.,$chan,.,$address($nick,2))
   %brr. [ $+ [ $chan ] ] = $($+(%,brrfloodhour,.,$chan,.,$address($nick,2)),2)
   if (%brr. [ $+ [ $chan ] ] == 5) { goto brr } 
   else { inc -u600 $+(%,brrfloodhour,.,$chan,.,$address($nick,2)) }
   :brr
   .msg # 10Yeah hoor eens wat een vet nummer dit weer eens is %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , de vullingen klapperen uit mijn kiezen BRRRRRR xD
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop) || (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == $nick) || (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] isin $nick) || ($nick isin %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) || (%brr. [ $+ [ $chan ] ] == 5) { goto nopoints }
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) { 
    if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] ison $chan) {
     if (!$2) {
      add.pts $+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ])
      .notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 6U heeft nu7 $readini(Points.ini,$+(#,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) 6punten.
      .notice $nick 10U heeft %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 1 punt gegeven.
     }
     else {
      add.pts $+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ])
      writeini -n TotalPoints.ini $chan total $calc($readini(TotalPoints.ini,$chan,total) + 1)
      .notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 10U heeft nu7 $readini(Points.ini,$+(#,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) 6punten.
      .notice $nick 10U heeft %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 1 punt gegeven.
     }
    }
    else { .notice $nick 10Helaas %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is niet aanwezig, dus ook geen punten. }
   }
   :nopoints
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestreason) == on) { 
    if (!$2) {
     if (!$exists($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))) {
      halt 
     }
     else {
      .msg # 10Random reden:4 $read($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt),n) 10nr:7 $readn $+ / $+ $lines($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))
     }     
    }
    else {
     if ($2- !isin $read($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt), nw, * $+($2-)*, $readn)) {
      write $+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt) $nick $+ : $2-
     }
     .msg # 10Random reden:4 $read($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt),n) 10nr:7 $readn $+ / $+ $lines($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))
    }
   } 
  }
 }
 else { 
  halt
 }
}

on *:text:!thema*:#:{ 
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if (!$2) {
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop) { .notice $nick 4[ReQuestSystem] Momemteel draait nonstop, dus geen thema ingesteld! | halt }
   if ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) || ($nick == %BotOwner) {
    if (!$readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) { 
     .notice $nick Momenteel is er geen thema gezet op # $+ !
     .notice $nick Door een thema te zetten, typ $1 set jethema
     halt
    }
    else {
     .msg $chan 4[ReQuestSystem] 6Huidige Thema:4 $readini(channels.ini,$chan,requesttheme) 
     .notice $nick Wil je een andere thema type $1 set jethema
     halt 
    }
   }
   if (!$readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) { .notice $nick Momenteel is er geen thema. | halt }
   if ($nick != %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) { .msg $chan 4[ReQuestSystem] 6Huidige Thema:4 $readini(channels.ini,$chan,requesttheme) | halt }
  }
  elseif ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) || ($nick == %BotOwner) {
   if ($2 == set) { 
    writeini channels.ini $chan requesttheme $3- | .notice $nick Thema ingesteld op: $3- | .notice $nick Zet thema uit door $1 del te typen | if ($readini(channels.ini,$chan,topic) == on) { sc_topic1 # } | .msg $chan 4[ReQuestSystem Automatisch Bericht] 4Let op!! Thema is: $readini(channels.ini,$chan,requesttheme) 
   }
   elseif ($2 == del) { remini channels.ini $chan requesttheme | if ($readini(channels.ini,$chan,topic) == on) { sc_topic1 # } | .notice $nick Thema verwijderd }
  }
 }
}

on *:text:!brr*:#:{ 
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  var %brr = $($+(%,brrflood,.,$chan,.,$address($nick,2)),2)
  if (%brr == 1) { 
   ;.notice $nick AntiFlood is enabled 60 secs ignore :) 
   halt
  }
  else { 
   inc -u60 $+(%,brrflood,.,$chan,.,$address($nick,2))
   %brr. [ $+ [ $chan ] ] = $($+(%,brrfloodhour,.,$chan,.,$address($nick,2)),2)
   if (%brr. [ $+ [ $chan ] ] == 5) { goto brr } 
   else { inc -u600 $+(%,brrfloodhour,.,$chan,.,$address($nick,2)) }
   :brr
   .msg # 6lekker nr %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , van dit nummer krijg ik kippevel en anders de buren wel volume gaat nu op MAXIMAAL :p
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop) || (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == $nick) || (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] isin $nick) || ($nick isin %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) || (%brr. [ $+ [ $chan ] ] == 5) { goto nopoints }
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) {
    if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] ison $chan) { 
     if (!$2) {
      add.pts $+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ])
      writeini -n TotalPoints.ini $chan total $calc($readini(TotalPoints.ini,$chan,total) + 1)
      .notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 6U heeft nu7 $readini(Points.ini,$+(#,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) 6punten.
      .notice $nick 6U heeft %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 1 punt gegeven.
     }
     else {
      add.pts $+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ])
      writeini -n TotalPoints.ini $chan total $calc($readini(TotalPoints.ini,$chan,total) + 1)
      .notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 6U heeft nu7 $readini(Points.ini,$+(#,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) 6punten.
      .notice $nick 6U heeft %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 1 punt gegeven.
     }
    }
    else { .notice $nick 6Helaas %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is niet aanwezig, dus ook geen punten. }
   }
   :nopoints
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestreason) == on) { 
    if (!$2) {
     if (!$exists($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))) {
      halt 
     }
     else {
      .msg # 6Random reden:4 $read($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt),n) 6nr:7 $readn $+ / $+ $lines($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))
     }     
    }
    else {
     if ($2- !isin $read($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt), nw, * $+($2-)*, $readn)) {
      write $+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt) $nick $+ : $2-
     }
     .msg # 6Random reden:4 $read($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt),n) 6nr:7 $readn $+ / $+ $lines($+(positief/positief.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))
    }
   } 
  }
 }
 else { 
  halt
 }
}

on *:text:!fuif*:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  var %fuifje = $($+(%,fuifflood,.,$chan,.,$address($nick,2)),2)
  if (%fuifje == 1) { 
   ;.notice $nick AntiFlood is enabled 60 secs ignore :) 
   halt
  }
  else { 
   inc -u60 $+(%,fuifflood,.,$chan,.,$address($nick,2))
   if (!$2) {
    Msg # 4 $+ $nick zet alle stoelen aan de kant, gooit de stereo open en roept PARTYY!!!!
    msg # 4Heerlijk plaatje %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   }
   else {
    Msg # 4 $+ $nick ziet hoe $2 zijn stoelen aan de kant zet, en zijn stereo open gooit en roept PARTYY!!!!
    msg # 4Heerlijk plaatje %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   }
  }
 }
}

on *:text:!reset*:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&)/)) || ($nick == %BotOwner) {
   if ($2 == $null) {
    var %delpoints $nick

    if (!$readini(Points.ini,$+(#,.,%delpoints),Points)) { 
     .notice $nick 6Sorry $nick $+ ,4 %delpoints 6heeft nog geen punten gespaard.
     halt
    }
    else { 
     dorempoints $replace(#, $chr(46), $chr(95)) %delpoints
     if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
      doremreq $replace(#, $chr(46), $chr(95)) %delpoints
     }
     .notice $nick 6 $+ $nick $+ , punten voor %delpoints zijn gewist.
    }
   }
   if ($2 == all) {
    resetpoints $replace(#, $chr(46), $chr(95)) $nick

    remini -n TotalPoints.ini $replace(#, $chr(46), $chr(95))
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     remini -n TotalRequest.ini $replace(#, $chr(46), $chr(95))
     resetreq $replace(#, $chr(46), $chr(95)) $nick
    }
    halt
   }
   else {
    var %delpoints $2
    doremreq $replace(#, $chr(46), $chr(95)) $2
    if (!$readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%delpoints),Points)) { 
     .notice $nick 6Sorry $nick $+ ,4 %delpoints 6heeft nog geen punten gespaard.
     halt
    }
    else { 
     dorempoints $replace(#, $chr(46), $chr(95)) %delpoints
     if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
      doremreq $replace(#, $chr(46), $chr(95)) %delpoints
     }
     .notice $nick 6 $+ $nick $+ , punten voor %delpoints zijn gewist. 
    }
   }
  }
  else { halt }
 }
}

on *:TEXT:!top *:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) || ($nick == %BotOwner) { 
   if ($2 !isnum) || ($2 == $null) {
    top10 $replace(#, $chr(46), $chr(95)) 10 #
    halt 
   }
   elseif ($2 isnum) {
    if ($2 <= 25) {
     top10 $replace(#, $chr(46), $chr(95)) $2 #
    }
    else { .notice $nick Probeer een lager getal! }
   }
   else {
    .notice $nick Syntax: !top [nummer]
   }
  } 
  else { halt }
 }
}

on *:TEXT:!topverzoek*:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) || ($nick == %BotOwner) {
   if ($2 == $null) { goto loop }
   if ($2 !isnum) {
    if ($2 == total) { 
     .msg # 6 $+ $chan heeft in totaal4 $readini(TotalRequest.ini,$chan,total) 6verzoeken gehad!
    }
    elseif (!$readini(Request.ini,$+($chan,.,$2),verzoekjes)) {
     .msg # 6Sorry $nick $+ ,4 $2 6heeft nog geen verzoekjes gehad.
     halt
    }
    else { 
     .msg # 6 $+ $nick $+ , $2 heeft nu4 $readini(Request.ini,$+($chan,.,$2),verzoekjes) 6verzoekjes gehad.
    }
   }
   elseif ($2 !isnum) || ($2 == $null) {
    :loop
    req10 $replace(#, $chr(46), $chr(95)) 10 #
    halt 
   }
   elseif ($2 isnum) {
    if ($2 <= 25) {
     req10 $replace(#, $chr(46), $chr(95)) $2 #
    }
    else { .notice $nick Probeer een lager getal! }
   }
   else {
    .notice $nick Syntax: $1 [nummer]
   }
  } 
  else { halt }
 }
}

on *:text:!skip*:#:{ 
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  var %brr = $($+(%,brrflood,.,$chan,.,$address($nick,2)),2)
  if (%brr == 1) { 
   .notice $nick AntiFlood is enabled 60 secs ignore :) 
   halt
  }
  else { 
   inc -u60 $+(%,brrflood,.,$chan,.,$address($nick,2))
   .msg # 6Grrrr wat een bagger slecht nr is dit, %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , ik zet de Radio nu mooi uit tot het volgende nummer :p
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop) { halt }
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) {
    if (!$2) { 
     writeini -n Points.ini $+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) Points $calc($readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) - 1)
     writeini -n TotalPoints.ini $chan total $calc($readini(TotalPoints.ini,$chan,total) - 1)
     .notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 6U heeft nu7 $readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) 6punten.
     .notice $nick 6U heeft %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 1 punt afgenomen.
    }
    else {
     writeini -n Points.ini $+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) Points $calc($readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) - 1)
     writeini -n TotalPoints.ini $chan total $calc($readini(TotalPoints.ini,$chan,total) - 1)
     .notice %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 6U heeft nu7 $readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) 6punten.
     .notice $nick 6U heeft %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 1 punt afgenomen.
    }
   }
   if ($readini(channels.ini,$chan,requestreason) == on) {
    if (!$2) { 
     ;writeini -n Points.ini $+(#,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) Points $calc($readini(Points.ini,$+(#,.,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),Points) - 1)
     if (!$exists($+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))) { 
      halt
     }
     else {
      .msg # 6Random reden:4 $read($+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt),n) 6nr:7 $readn $+ / $+ $lines($+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))
     }     
    }
    else {
     if ($2- !isin $read($+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt), nw, * $+($2-)*, $readn)) {
      write $+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt) $nick $+ : $2-
     }
     .msg # 6Random reden:4 $read($+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt),n) 6nr:7 $readn $+ / $+ $lines($+(kritiek/kritiek.,#,.,$+(%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]),.txt))
    }
   }
  }
 }
 else { 
  halt
 }
}

on *:text:!djstand*:#:{
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
  if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) {
   if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) || ($nick == %BotOwner) {
    if (!$2) {
     if (!$readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,$nick),Points)) { 
      .msg # 6Sorry $nick $+ ,4 u 6heeft nog geen punten gespaard.
      halt
     }
     else { .msg # 6 $+ $nick $+ , u heeft nu4 $readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,$nick),Points) 6punten. }
    }
    elseif ($2 == total) { 
     .msg # 6 $+ $chan heeft in totaal4 $readini(TotalPoints.ini,$chan,total) 6punten bij elkaar gespaart!
    }
    elseif (!$readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,$2),Points)) {
     .msg # 6Sorry $nick $+ ,4 $2 6heeft nog geen punten gespaard.
     halt
    }
    else { .msg # 6 $+ $nick $+ , $2 heeft nu4 $readini(Points.ini,$+($replace(#, $chr(46), $chr(95)),.,$2),Points) 6punten. }
   }
  }
 }
}

on *:text:!verzoeksystem*:#: {
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) || ($nick == %BotOwner) {
   if ($2 == help) {
    .notice $nick Welkom bij de hulp voor het verzoeksysteem van $me
    .notice $nick Wat kan je allemaal instellen bij dit verzoeksysteem?
    .notice $nick $1 on -> Zet verzoeksysteem aan op het kanaal
    .notice $nick $1 topic on -> Zet het systeem aan met topic
    .notice $nick $1 colortopic -> Zet het systeem aan met topic in kleuren
    .notice $nick $1 mode on -> Stelt tevens in dat de DJ een DJ mode krijgt op het kanaal
    .notice $nick $1 points on -> Stelt het systeem in om punten te verdienen bij elke !brr commando
    .notice $nick $1 teller on -> Zet de teller voor elke verzoek aan.
    .notice $nick $1 requestclose nummer -> Zet Verzoeksysteem op automatisch dicht na x aantal verzoekjes.
    .notice $nick $1 setdj <v|h|o> -> Veranderd het standaard set mode voor de DJ (standaard is h(%))
    .notice $nick $1 reason on -> Geeft een random reden bij elke !brr of !skip
    .notice $nick $1 settings -> Laat je de instellingen zien van het verzoeksysteem
    .notice $nick $1 help -> laat deze hulp zien
    halt
   }
   if ($2 == settings) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     .notice $nick Verzoeksysteem staat:3 $readini(channels.ini,$chan,request)
    }
    else { .notice $nick $1 staat niet aan voor $chan | halt }
    if ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
     .notice $nick DJ-Mode staat:3 $readini(channels.ini,$chan,djmode)
    }
    else { .notice $nick DJ-Mode staat:4 off }
    if ($readini(channels.ini,$chan,setdj) != $null) {
     .notice $nick $me zet de DJ op:3 $readini(channels.ini,$chan,setdj)
    }
    else { .notice $nick setdj staat:4 off }
    if ($readini(channels.ini,$chan,topic) == on) {
     .notice $nick Topic mode staat:3 $readini(channels.ini,$chan,topic)
    }
    else { .notice $nick Topic mode staat:4 off }
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     .notice $nick Verzoekteller staat:3 $readini(channels.ini,$chan,requestcount)
    }
    else { .notice $nick Verzoekteller staat:4 off }
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestclose) == on) {
     .notice $nick Auto-Sluit systeem staat sluiten na3 $readini(channels.ini,$chan,requestclose) verzoekjes
    }
    else { .notice $nick Auto-Sluit systeem staat:4 off }
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) {
     .notice $nick Punten systeem staat:3 $readini(channels.ini,$chan,requestpoints)
    }
    else { .notice $nick Punten systeem staat:4 off }
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestpoints) == on) {
     .notice $nick Random redens staat:3 $readini(channels.ini,$chan,requestreason)
    }
    else { .notice $nick Redenen systeem staat:4 off }
    halt
   }
   if ($2 == mode) && ($3 == on) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     /writeini channels.ini $chan djmode on
     /writeini channels.ini $chan setdj h
     .notice $nick DJ-Mode voor # staat nu op: $3
     .notice $nick $me zal nu de DJ halfop(%) zetten op # $+ !
     .notice $nick Dit kan je aanpassen met $1 setdj h(voor %), o(voor @) of v(voor +)
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on } 
   }
   if ($2 == mode) && ($3 == off) {
    /writeini channels.ini $chan djmode off
    .notice $nick DJ-Mode voor # staat nu op: $3
    .notice $nick $me zal nu geen DJ halfop(%) zetten op # $+ !
    halt
   }
   if ($2 == teller) && ($3 == on) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     /writeini channels.ini $chan requestcount on
     .notice $nick VerzoekSysteem zal nu de verzoekjes per DJ en Totaal tellen.
     .notice $nick Met !topverzoek [nummer|nicknaam] kunt u het totaal aangevraagde verzoekjes zien.
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on } 
   }
   if ($2 == teller) && ($3 == off) {
    /writeini channels.ini $chan requestcount off
    .notice $nick Verzoekenteller voor # staat nu op: $3
    halt
   }
   if ($2 == points) && ($3 == on) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     /writeini channels.ini $chan requestpoints on
     .notice $nick PuntenSysteem voor # staat nu op: $3
     .notice $nick Voor elke !brr krijgt de DJ 1 punt
     .notice $nick En voor elke !skip gaat er 1 punt af bij de DJ
     .notice $nick !brr <reden> of !skip <reden>
     .notice $nick Opsen of hoger kunnen de stand opvragen met !top <nr> of de score resetten door !reset nicknaam,
     .notice $nick Met !topverzoek <nummer> is het mogelijk om te zien wie de meeste verzoekjes heeft gehad!
     .notice $nick of compleet resetten door !reset all te typen.
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on } 
   }
   if ($2 == points) && ($3 == off) {
    /writeini channels.ini $chan requestpoints off
    .notice $nick PuntenSysteem voor # staat nu op: $3
    halt
   }
   if ($2 == requestclose) && ($3 isnum) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,requestcount) == on) {
     if ($3 > 3) {
      /writeini channels.ini $chan requestclose $3
      .notice $nick Verzoeksysteem voor # staat nu op $3 verzoekjes voor verzoek automatisch sluit!
      halt
     }
     else { .notice $nick Getal moet hoger zijn dan $3 }
    }
    else { .notice $nick Zet $1 aan met Verzoekteller geactiveerd. | halt }
   }
   if ($2 == requestclose) && ($3 == off) {
    /writeini channels.ini $chan requestclose $3
    .notice $nick Auto Request off staaat nu uit
    halt
   }
   if ($2 == reason) && ($3 == on) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     /writeini channels.ini $chan requestreason on
     .notice $nick Random redenen voor # staat nu op: $3
     .notice $nick Type !brr of !skip + reden om een reden toe te voegen
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on } 
   }
   if ($2 == reason) && ($3 == off) {
    /writeini channels.ini $chan requestreason off
    .notice $nick Random redenen staat voor # staat nu op: $3
    halt
   }
   if ($2 == topic) && ($3 == on) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     /writeini channels.ini $chan topic $3
     .notice $nick VerzoekSysteem voor $chan staat nu: aan met topic op $3
     sc_topic1 $chan
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on }
   }
   if ($2 == colortopic) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     var %gentopic hearts diamonds firespikes Questions green-abys lines gold-coins purple-design rainbow squares boldfire green grey grey-purple hotfire purple redfire weed
     if ($3 isin %gentopic) {
      /writeini channels.ini $chan topicstyle $3
      .notice $nick VerzoekSysteem voor $chan staat nu: aan met topicstyle op $3
      sc_topic1 $chan
      halt
     }
     else { .notice $nick Maak een keuze uit 0,04 %gentopic }
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on }
   }
   if ($2 == url) && ($3 != $null) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) {
     /writeini channels.ini $chan url $3-
     .notice $nick VerzoekSysteem voor $chan staat nu: aan met topic op $3
     sc_topic1 $chan
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on }
   }

   if ($2 == setdj) && ($3 == h || $3 == o || $3 == v) {
    if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) && ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
     /writeini channels.ini $chan setdj $3
     .notice $nick DJ-Mode voor # staat nu op: $3
     .notice $nick $me zal nu de DJ $readini(channels.ini,$chan,setdj) zetten op # $+ !
     halt
    }
    else { .notice $nick Zet eerst $1 on } 
   }
   if ($2 == topic) && ($3 == off) {
    /writeini channels.ini $chan topic off 
    sc_topicoff $chan
   }
   if ($2 == on || $2 == off) {
    /writeini channels.ini $chan request $2
    /msg # VerzoekSysteem voor $chan staat nu: $2
    if ($2 == on) { 
     .notice $nick Gebruik nu !setdj nicknaam om een DJ in te stellen. Gebruik !unsetdj om NONStop in te stellen.
     .notice $nick Gebruikers kunnen nu met !verzoek artiest - titel verzoekjes aanvragen
     .notice $nick Puntensysteem inschakelen kan met $1 points on
     .notice $nick typ $1 help voor meer informatie
     set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop
    }
    if ($2 == off) {
     if ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
      mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
      .msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
     }
     /remini -n channels.ini $chan topic
     /remini -n channels.ini $chan djmode
     /remini -n channels.ini $chan requestpoints
     /remini -n channels.ini $chan setdj
     /remini -n channels.ini $chan colortopic
     /remini -n channels.ini $chan requestcount
     /remini -n channels.ini $chan requestclose
     /remini -n channels.ini $chan url
     .notice $nick %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is afgesteld als DJ op # $+ !
     .notice $nick $1 staat nu uit op # $+ !
     unset %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
    }
   }
   else { .notice $nick Gebruik: !verzoeksystem <on|off|help> }
  }
  else { halt }
 }
 else {
  .notice $nick Verzoeksystem kan pas werken als $me minimaal @ (ops) heeft!
 }
}

on *:text:!settopic *:#: {
 if ($nick isop #) || ($nick == %BotOwner) {
  var %gentopic hearts diamonds firespikes Questions green-abys lines gold-coins purple-design rainbow squares boldfire green grey grey-purple hotfire purple redfire weed
  if (!$2) { 
   .notice $nick Usage: !settopic thema uwtopic
   .notice $nick Mogelijke topic themas zijn: %gentopic $+ !
   .notice $nick Typ !settopic help voor voorbeelden!
  }
  elseif ($2 == help) { topichelp $nick }
  elseif ($2 isin %gentopic) {
   gentopic # $2 $3-
  }
  else {
   .notice $nick Mogelijke topic themas zijn: %gentopic $+ !
  }
 }
}

on *:join:#: {
 if ($readini(channels.ini,$chan,request) == on) && ($me isop #) {
  if ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) && ($nick == Non-Stop) { 
   ;.notice $nick 4[ReQuestSystem] Momemteel draait nonstop, dus geen thema ingesteld!
   halt 
  }
  elseif ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]) && ($readini(channels.ini,$chan,djmode) == on) {
   .mode # -qohv $nick $nick $nick $nick
   .mode # + $+ $readini(channels.ini,$chan,setdj) $nick
   if (!$readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) { 
    .notice $nick Momenteel is er geen thema gezet op # $+ !
    .notice $nick Door een thema te zetten, typ !thema set jethema
    halt
   }
   else {
    .notice $nick 4[ReQuestSystem]6Huidige Thema:4 $readini(channels.ini,$chan,requesttheme) 
    halt 
   }
  }
  else {
   if (!$readini(channels.ini,$chan,requesttheme)) { halt }
   else {
    .notice $nick 4[ReQuestSystem]6Huidige Thema:4 $readini(channels.ini,$chan,requesttheme) 
    halt 
   } 
   halt
  }
 }
}

Comments

Sign in to comment.
DjSxX   -  Sep 26, 2017

http://hawkee.com/snippet/17175/ <-- lijkt er heel erg veel op

RD1M3NS1ON  -  Oct 13, 2017

Ja ze jat alles bij andere en post het net of zij het gemaakt heeft, doet ze met meerdere scripts.

Sign in to comment

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.