[NL] ShootGame

By Purcell on Oct 30, 2008

Hallo, ik zat me te vervelen, had ik even een shootgame gemaakt ;)

 • Tips welkom
 • Ik hoop dat je het leuk vindt.

 • Commands -
  !Rank
  !shoothelp
  op shoothelp zie je alles ;)
on *:text:!Shoothelp:#:{
/notice $nick 10 .: http://www.mijnclan.be/clans/ShootGame/ :. }

on $*:TEXT:/^[!.@]rank*/si:#: {
 if (!$2) {
  if (!%wins [ $+ [ $nick ] ]) { .notice $nick 14 Je hebt nog geen score!. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 50) { .:msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Il Godfather / La Prima Signora! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 29) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Assunto! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 19) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Fissatore! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 16) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Ronin! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 14) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Macellaio! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 11) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Nessuno! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 9) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Ragazzo! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 7) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Sacchetto! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 5) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Pulitore! 10 .: $+ $v1 $+ :. | Halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] > 3) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Muscolo! 10 .: $+ $v1 $+ :. | Halt }
  if (%wins [ $+ [ $nick ] ] <= 3) { .msg $chan 4 $nick $+ 's 14 Rank: 4 - Cittadino / Cittadina! 10 .: $+ $v1 $+ :. | Halt }
 }
 else {
  if ($3) { .notice $nick Syntax is: !rank Nick | halt }
  if (!%wins [ $+ [ $2 ] ]) { .notice $nick 4 Hij 14 heeft nog geen score. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 50) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Il Godfather / La Prima Signora! 10.: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 29) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Assunto! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 19) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Fissatore! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 16) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Ronin! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 14) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Macellaio! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 11) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Nessuno! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 9) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Ragazzo! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 7) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Sacchetto! 10 .: $+ $v1 $+ :. | halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 5) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Pulitore! 10 .: $+ $v1 $+ :. | Halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] > 3) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Muscolo! 10 .: $+ $v1 $+ :. | Halt }
  if (%wins [ $+ [ $2 ] ] <= 3) { .msg $chan 4 $2 $+ 's 14 Rank: 4 - Cittadino / Cittadina 10 .: $+ $v1 $+ :. | Halt }
 }
}   

alias shootoff {
 unset %hp [ $+ [ %nick1 ] ]
 unset %hp [ $+ [ %nick2 ] ]
 unset %specbar [ $+ [ %nick1 ] ]
 unset %specbar [ $+ [ %nick2 ] ]
 unset %sharks [ $+ [ %turn1 ] ]
 unset %sharks [ $+ [ %turn2 ] ]
 unset %kanons [ $+ [ %turn1 ] ]
 unset %kanons [ $+ [ %turn2 ] ]
 unset %frozen [ $+ [ %turn1 ] ]
 unset %frozen [ $+ [ %turn2 ] ]
 unset %nick1
 unset %nick2
 unset %turn1
 unset %turn2
 unset %turn11
 unset %turn22
 unset %schiet
 unset %heal
 unset %uzi1
 unset %uzi2
 unset %pijlenboog
 unset %kanon
 unset %R
 unset %shotgun
 unset %sniper
 unset %hai
 unset %N
 unset %J
 unset %heal
 unset %Bazouka
 disable #shoot
}

alias scores {
 inc %wins [ $+ [ %turn1 ] ]
 inc %losses [ $+ [ %turn2 ] ]
}
on *:TEXT:!shoot:#:{
 if (!%nick1) {
  enable #shoot
  set %nick1 $nick
  set %N $r(1,2)
  set %hai %nick1
  msg $chan 4 Shootgame 14 is gestart door 4 %nick1 $+ !14 Type 4 !shoot 14 om met 4 %nick1 $+ 14 te vechten .
 }
 elseif ($address($nick,2) == $address(%nick1,2)) { /msg $chan 4 $+ %nick1 14Je kan niet tegen jezelf spelen!. | halt }
 elseif (%nick1) && (!%nick2) && ($group(#shoot).status == on) && ($nick ison $chan) && (%nick1 ison $chan) {
  set %nick2 $nick
  set %turn1 $iif(%N == 1, %nick1 , %nick2)
  set %hp [ $+ [ %nick1 ] ] 99
  set %hp [ $+ [ %nick2 ] ] 99
  set %turn2 $iif(%N == 1, %nick2, %nick1)
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  set %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] 100
  set %specbar [ $+ [ %turn2 ] ] 100
  set %sharks [ $+ [ %turn1 ] ] 5
  set %sharks [ $+ [ %turn2 ] ] 5
  set %kanons [ $+ [ %turn1 ] ] 1
  set %kanons [ $+ [ %turn2 ] ] 1
  set %frozen [ $+ [ %turn1 ] ] off
  set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] off
  msg $chan 4 $+ %nick2 14 heeft het accepteert 4 $+ %nick1 $+ 's 14 gaan nu tegen elkaar vechten!
  timer 1 1 msg $chan 14 Voor de lijst van shootgame commands, type 4 !shoothelp.
  timer 1 2 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 else {
  notice $nick 14 Er is al een Shootgame aan de gang, wacht op jou beurt Aub.
  halt
 }
}

on *:TEXT:!stopshoot:#: {
 if ($nick == %nick1 || $nick == %nick2) || ($address($nick,2) == $address($me,2)) {
  shootoff
  msg #shootgame 14 Shootgame is gestopt door 4 $nick $+ .
 }
}

#shoot on

on *:TEXT:!turn:#: {
 if ($group(#shoot).status == on) {
  msg $chan 14 Het is momenteel 4 $iif( !%nick2 , %hai , %turn1 ) $+ 's 14 beurt.
 }
 else {
  halt
 }
}

on *:TEXT:!status:#: {
 if ($nick == %turn1 || $nick == %turn2) {
  notice $nick 14 Jou Hp is:10 |*| %hp [ $+ [ $nick ] ] $+ |*| .14 Je kan 4 %barrages [ $+ [ $nick ] ] 14 meer barrages. Jou special bar is 4 %specbar 10 |*| [ $+ [ $nick ] ] $+ % $+ |*| .14 You 4 $iif(%frozen [ $+ [ $nick == on ] ] , zijn , zijn niet) 14 frozen.
 }
 else {
  halt
 }
}

on *:TEXT:!schiet:#: {
 if ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  set %schiet $rand(0,40)
  dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] %schiet
 }
 if ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) {
  set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
  msg $chan 4 %turn1 14 Heeft net 4 %schiet 14 ge hit. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
  timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is nu dood!
  scores
  shootoff
 }
 elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  msg $chan 4 %turn1 14 Heeft net 4 %schiet 14 ge hit. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 :. %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
  inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  unset %R
  timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
  notice $nick 14 Je bent bevroren, je kan nu 4 niet 14 schieten.
 }
 elseif ($nick == %turn2) {
  notice $nick 14 het is niet jou beurt!
 }
}

on *:TEXT:!Heal*:#: {
 if ($nick == %turn1) && (%sharks [ $+ [ %turn1 ] ] > 0) {
  set %Heal $iif( %hp [ $+ [ %turn1 ] ] >= 79, $calc( 99 - %hp [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 25)
  inc %hp [ $+ [ %turn1 ] ] %Heal
  dec %sharks [ $+ [ %turn1 ] ]
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net geheald. 4 $+ %turn1 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn1 ] ] :.
  inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 10 )
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] off
  unset %R
  timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif (%sharks [ $+ [ %turn1 ] ] < 1) {
  notice $nick 14 Sorry, je hebt al 4 5x gegeten.
 }
 elseif ($nick == %turn2) {
  notice $nick 14 Het is niet jou beurt!
 }
}

on *:TEXT:!uzi*:: {
 if ($nick == %turn1) && (%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 25) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  set %uzi1 $rand(0,30)
  set %uzi2 $rand(0,30)
  dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] $calc( %uzi1 + %uzi2 )
 }
 elseif (%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] <= 24) {
  notice %turn1 14 Jou speciale bar is minder dan 25% de je kan de 4 UZI 14 niet meer gebreuken.
  halt
 } 
 if ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) {
  set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %uzi1 14 en 4 %uzi2 14 ge hit. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] $+ :.
  timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is nu dood!
  scores
  shootoff
 }
 elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 25) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  dec %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] 25
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %uzi1 14 en 4 %uzi2 14 ge hit. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] $+ :.
  notice %turn1 14 Jou special bar is 4 .: %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $+ % $+ :.
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  unset %R
  timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
  notice $nick 14 U bent bevroren, je kan nu geen UZI gebreuken.
 }
 elseif ($nick == %turn2) {
  notice $nick 14 Het is niet jou beurt! 
 }
}

on *:TEXT:!pijlenboog:#: {
 if ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) {
  set %pijlenboog $rand(0,30)
  dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] %pijlenboog
 }
 if ( %frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on ) {
  dec %hp [ $+ [ %turn1 ] ] 4
 }
 if ( %hp [ $+ [ %turn1 ] ] < 1 ) && (%hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %pijlenboog 14 ge hit. Nochtans, 4 %turn1 was bevroren zo er was een 4 schadesanctie bij allebij 4 .: %turn1 :. 14 and 4 .: %turn2 :. 14 zijn dood!
  inc %wins [ $+ [ %turn1 ] ]
  inc %wins [ $+ [ %turn2 ] ]
  inc %losses [ $+ [ %turn1 ] ]
  inc %losses [ $+ [ %turn2 ] ]
  shootoff
 }
 elseif ( %hp [ $+ [ %turn1 ] ] < 1 ) && {%hp [ $+ [ %turn2 ] ] > 0 ) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
  set %hp [ $+ [ %turn1 ] ] 0
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %pijlenboog 14 gehit met een crystal pijlenboog.4 $+ %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
  timer 1 1 msg $chan 14 Nochtans, 4 %turn1 14 was bevroren was bevroren zo er was een 4 schadesanctie. 4 %turn1 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn1 ] ] $+ :.
  timer 1 2 msg $chan 4 %turn1 14 is nu dood!
  inc %wins [ [ %turn2 ] ]
  inc %losses [ $+ [ %turn1 ] ]
  shootoff
 }
 elseif (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] > 0) && (%hp [ $+ [ %turn2 ] ] > 0) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %pijlenboog 14 gehit met een crystal pijlenboog. 4 $+ %turn2 $+ 's hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
  timer 1 1 msg $chan 14 Nochtans, 4 %turn1 14 was bevroren zo er was een 4 schadesanctie. 4 %turn1 $+ 's hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn1 ] ] $+ :.
  inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] off
  unset %R
  timer 1 2 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] > 0) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft 4 %pijlenboog 14 gehit met een crystal pijlenboog. 4 $+ %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
  timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is nu dood!
  inc %wins [ $+ [ %turn1 ] ]
  inc %losses [ $+ [ %turn2 ] ]
  scores
  shootoff
 }
 elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %pijlenboog 14 gehit met een crystal pijlenboog. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
  inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] off
  unset %R
  timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif ($nick == %turn2) {
  notice $nick 10 Het is 4 niet 14 jou beurt!
 }
}

on *:TEXT:!kanon:#: {
 if ($nick == %turn1) && (%kanons [ $+ [ %turn1 ] ] >= 0) {
  set %kanon $rand(20,65)
  set %R $r(1,10)
  dec %kanons [ $+ [ %turn1 ] ]
  dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] %kanon
 }
 if ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) {
  set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %kanon 14 met ice kanon. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] $+ :.
  timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is nu dood!
  scores
  shootoff
 }
 elseif (%kanons [ $+ [ %turn1 ] ] <= -1) {
  notice %turn1 14 Je hebt 4 ice kanon 14 al 4 1keer 14 gebreukt!, Je kan het niet meer gebreuken , kies iets anders!
  halt
 }
 elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%kanons [ $+ [ %turn1 ] ] >= 0) && (%R isnum 1-7) {
  set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] on
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %kanon 14 met ice kanon. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] $+ :.
  notice %turn1 14 Je hebt 4 %kanons [ $+ [ %turn1 ] ] 14 meer kanon over.
  timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is bevroren.
  inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 1 )
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] off
  unset %R
  timer 1 2 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%kanons [ $+ [ %turn1 ] ] >= 0) && (%R isnum 8-10) {
  msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %kanon 14 met ice kanon . %turn2 $+ 's hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] $+ :.
  notice %turn1 14 Je hebt 4 %kanons [ $+ [ %turn1 ] ] 14 meer kanon over.
  inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 1 )
  set %turn1 %turn11
  set %turn2 %turn22
  set %turn11 %turn2
  set %turn22 %turn1
  set %frozen [ $+ [ %turn1 ] ] off
  unset %R
  timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
 }
 elseif ($nick == %turn2) {
  notice $nick Het is niet jou beurt
 }
}

on *:TEXT:!shotgun:#: {
 if ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
  if (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] isnum 70-99) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 0-69) {
   set %shotgun $rand(0,30)
  }
  elseif (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] isnum 50-69) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 0-49) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 70-99) {
   set %shotgun $rand(0,35)
  }
  elseif (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] isnum 35-49) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 0-34) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 50-99) {
   set %shotgun $rand(0,40)
  }
  elseif (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] isnum 20-34) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 0-19) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 35-99) {
   set %shotgun $rand(0,50)
  }
  elseif (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] isnum 8-19) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 0-7) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 20-99) {
   set %shotgun $rand(0,60)
  }
  elseif (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] isnum 1-7) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 0) && (%hp [ $+ [ %turn1 ] ] !isnum 8-99) {
   set %shotgun $rand(0,70)
  }
  dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] %shotgun
  if ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) {
   set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
   msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %shotgun 14 gehit met een shotgun. 4 $+ %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
   timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is nu dood!
   scores
   shootoff
  }
  elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
   msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %shotgun 14 gehit met een shotgun. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
   inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
   set %turn1 %turn11
   set %turn2 %turn22
   set %turn11 %turn2
   set %turn22 %turn1
   unset %R
   timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
  }
  elseif (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
   notice $nick 14 Je bent bevroren, Je kan nu 4 geen shotgun 14 gebreuken.
  }
  elseif ($nick == %turn2) {
   notice $nick 14 Het is noet jou beurt!
  }
 }
}

on *:TEXT:!Sniper:#: {
 if ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2)
 eiself ($nick == Purcell)
 set %sniper $rand(0,100)
 dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] %sniper
}
if ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) {
 set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
 msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %sniper 14 gehit met een sniper. 4 $+ %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
 timer 1 1 msg $chan 4 $+ %turn2 14 is nu dood!
 scores
 shootoff
}
elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) {
 msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %sniper 14 gehit met een sniper. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
 inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
 set %turn1 %turn11
 set %turn2 %turn22
 set %turn11 %turn2
 set %turn22 %turn1
 set %frozen [ $+ [ %turn2 ] ] off
 unset %R
 timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
}
elseif ($nick == %turn2) {
 notice $nick 14 Het is niet jou beurt!
}
}

on *:TEXT:!bazouka:#: {
if ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) {
 set %J $r(1,100)
 set %bazouka $rand(0,30)
 dec %hp [ $+ [ %turn2 ] ] %bazouka
}
if ( %hp [ $+ [ %turn2 ] ] < 1 ) {
 set %hp [ $+ [ %turn2 ] ] 0
 msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %bazouka 14 gehit met bazouka. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
 timer 1 1 msg $chan 4 %turn2 14 is nu dood!
 scores
 shootoff
}
elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) && (%J isnum 1-35) {
 msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %bazouka 14 gehit met een bazouka. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
 set %heal %guthans
 set %hp [ $+ [ %turn1 ] ] $iif($calc(%heal + %hp [ $+ [ %turn1 ] ] >= 100, 99, $calc(%heal + %hp [ $+ [ %turn1 ] ])
 timer 1 1 msg $chan 4 %turn1 14 word ook gehield met 4 %bazouka 14 dus 4 %turn1 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn1 ] ] $+ :.
 inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
 set %turn1 %turn11
 set %turn2 %turn22
 set %turn11 %turn2
 set %turn22 %turn1
 unset %R
 timer 1 2 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
}
elseif ($nick == %turn1) && ($nick != %turn2) && (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == off) && (%J isnum 36-100) {
 msg $chan 4 %turn1 14 heeft net 4 %bazouka 14 gehit met een bazouka. 4 %turn2 $+ 's 14 hp is 10 .: %hp [ $+ [ %turn2 ] ] :.
 inc %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] $iif(%specbar [ $+ [ %turn1 ] ] >= 96, $calc( 100 - %specbar [ $+ [ %turn1 ] ] ) , 5 )
 set %turn1 %turn11
 set %turn2 %turn22
 set %turn11 %turn2
 set %turn22 %turn1
 unset %R
 timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.
}
elseif (%frozen [ $+ [ %turn1 ] ] == on) {
 notice $nick 14 U bent bevroren, je kan nu geen bazouka gebreuken.
}
elseif ($nick == %turn2) {
 notice $nick 14 Het is niet jou beurt!
}
}

#shoot end

Comments

Sign in to comment.
guest598594   -  Oct 30, 2008

Line 391, take the bracket out.

 Respond  
napa182   -  Oct 30, 2008

um maybe in English...

 Respond  
Jace   -  Oct 30, 2008

I can see no one tested this yet there's bracket errors for one a few if statement fixes and $iif errors.`-.-´

 Respond  
Purcell   -  Oct 30, 2008

Ok :)

 Respond  
TheImrac   -  Oct 30, 2008

Purcell I would recommend using a prefix with your variables like %soot.R, %soot.shotgun ect, that way you can just do unset -w %soot.* and unset them all

Edit: Errr... I can read real well apparently =P, sorry about saying the same thing mountain said. Also you should look into hash tables =P

 Respond  
Purcell   -  Oct 30, 2008

FirstMate, thx

 Respond  
Purcell   -  Oct 30, 2008

Ok Thx mountaindew :)

 Respond  
guest598594   -  Oct 30, 2008

Not bad for a starter :)

Another tip, silence your timers so they don't flood the status window. You do that by changing timer to .timer

So for example, .timer 1 1 msg $chan 14 Het is 4 %turn1 $+ 's 14 beurt.

 Respond  
Firstmate   -  Oct 30, 2008

It's all good. At least you came to the right place :D

Another tip, instead of having all those on *:TEXT events.
Turn it into one.
e.g.

on *:TEXT:*:#: {
 if ($1 == !rank) {
 ;commands here
 }
 if ($1 == !shoot) {
 ;commands here
 }
}
 Respond  
Purcell   -  Oct 30, 2008

Ok thanks, just i'm just a starter

 Respond  
guest598594   -  Oct 30, 2008
 unset %hp [ $+ [ %nick1 ] ]
 unset %hp [ $+ [ %nick2 ] ]
 unset %specbar [ $+ [ %nick1 ] ]
 unset %specbar [ $+ [ %nick2 ] ]
 unset %sharks [ $+ [ %turn1 ] ]
 unset %sharks [ $+ [ %turn2 ] ]
 unset %kanons [ $+ [ %turn1 ] ]
 unset %kanons [ $+ [ %turn2 ] ]
 unset %frozen [ $+ [ %turn1 ] ]
 unset %frozen [ $+ [ %turn2 ] ]
 unset %nick1
 unset %nick2
 unset %turn1
 unset %turn2
 unset %turn11
 unset %turn22
 unset %schiet
 unset %heal
 unset %uzi1
 unset %uzi2
 unset %pijlenboog
 unset %kanon
 unset %R
 unset %shotgun
 unset %sniper
 unset %hai
 unset %N
 unset %J
 unset %heal
 unset %Bazouka

You can unset multiple vars in one line btw:

 unset %a %b %c %d %e %f %etc

Or as firstmate suggested, you could name them like %shoot.Bazouka %shoot.heal %shoot.etc and then just do "unset %shoot.*"

 Respond  
Purcell   -  Oct 30, 2008

Ok thx

 Respond  
Firstmate   -  Oct 30, 2008

I recommend organizing your variables to start off with. Maybe start each one off with like %shoot.
That way you can easily unset them all as well >.>

 Respond  
Purcell   -  Oct 30, 2008

Veel geluk met het script.

 Respond  
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.