Sâm lốc hello88

By helo88lol on May 04, 2024

Sâm lốc Hello88 là một trò chơi đánh bài dựa trên luật chơi của Sâm lốc truyền thống. Trò chơi này yêu cầu 4 người chơi và sử dụng bộ bài Tây gồm 52 lá. Mỗi người chơi sẽ được chia 13 lá bài và cùng đấu với nhau để giành chiến thắng.

Trong Sâm lốc Hello88, các quân bài có giá trị từ cao đến thấp là: Át, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Điểm số của mỗi quân bài được tính theo giá trị của nó, trừ quân 2 và 3 có giá trị là 0 điểm. Người chơi có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

helo88lol #helo88

https://helo88.us/sam-loc/

https://www.anibookmark.com/manage-bookmarks.php

https://www.kooapp.com/koo/guest_2EJP78/2f7a2e6d-56aa-40df-a7b3-72561e215cfb

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.