Kiến Vàng HCM

By kienvanghcm on Jun 19, 2023

Kiến Vàng HCM - kienvanghcm.com - là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển với kinh nghiệm đã gần 10 năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm “Kiến vàng uy tín, chất lượng quý hơn vàng” Công ty luôn quan tâm đến việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững lâu dài với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Kiến Vàng luôn cam kết đặt lợi ích, sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và sẽ cố gắng thấu hiểu được trọn vẹn những điều mà quý khách đang cần. Đồng thời công ty luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh đẹp của mình trong lòng khách hàng, để quý khách hàng đặt niềm tin trọn vẹn với chi phí hợp lý nhất.

# BEGIN Imagify: webp file type
<IfModule mod_mime.c>
  AddType image/webp .webp
</IfModule>
# END Imagify: webp file type
# BEGIN Imagify: rewrite rules for webp
<IfModule mod_setenvif.c>
  # Vary: Accept for all the requests to jpeg, png, and gif.
  SetEnvIf Request_URI "\.(jpg|jpeg|jpe|png|gif|webp)$" REQUEST_image
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /

  # Check if browser supports WebP images.
  RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} image/webp

  # Check if WebP replacement image exists.
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.webp -f

  # Serve WebP image instead.
  RewriteRule (.+)\.(jpg|jpeg|jpe|png|gif|webp)$ $1.$2.webp [T=image/webp,NC]
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
  Header append Vary Accept env=REQUEST_image
</IfModule>
# END Imagify: rewrite rules for webp

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.