Xây Nhà Trọn Gói

By xaydungnhamoi on Nov 24, 2022

 1. Xây nhà trọn gói là gì?
  Xây nhà trọn gói là khi công ty xây dựng nhà nhận xây dựng từ A-Z bao gồm cả xin giấy giấy xây dựng, vật tư phần thô, phần hoàn thiện, nội thất và nhân công để thi công hoàn chỉnh căn nhà, bàn giao cho khách hàng vào ở và sau đó bảo hành công trình thì được gọi là xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay.
 2. Quy trình xây nhà trọn gói
  • Tiếp nhận thông tin và khảo sát thực tế
  • Tư vấn và thiết kế vật tư
  • Lập dự toán và báo giá
  • Ký hợp đồng
  • Thiết kế bản vẽ, và xin giấy xép xây dựng và các pháp lý khác ( nếu có)
  • Thi công và giám sát công trình
  • Kiểm tra chất lượng và bàn giao
  • Bảo hành công trình ( nếu có)
 3. Cách tính chi phí xây nhà trọn gói
  Diện tích phần móc sẽ phụ thuộc vào các loại móng khác nhau và các công trình nhà ở thường sử dụng móng băng và móng cọc

Diện tích phần móng:

Móng băng = 40% X Diện tích đất xây dựng
Móng cọc = 35% x diện tích móng ( Lưu ý: chưa bao gồm chi phí phần cọc )
Mái Bê Tông Cốt Thép = 30% x Diện tích xây dựng

Tầng Tum = Tùy theo diện tích xây dựng tum của từng gia chủ

Tầng 1, 2,…= 100% Diện tích xây dựng

Tổng Diện Tích = Móng băng ( hoặc móng cọc) + Mái Bê Tông Cốt Thép + Tầng Tum+ Tầng 1,2,…

Lứu ý: Phần nào không xây dựng thì sẽ không tính chi phí trong xây nhà trọn gói

Ví Dụ: Xây nhà trọn gói tại Hà Nôi với diện tích 50m2 : 3 tầng, 1 tum , giá bình dân sẽ được tính như sau:

Phần móng băng: 40% x 50m2 x 5.990.000 = 119 800 000
Mái đổ bê tông cốt thép: 30% x 50m2 x 5.990.000 = 89 850 000
Tầng 1: 50m2 x 5.990.000 =299 500 000
Tầng 2: 50m2 x 5.990.000 =299 500 000
Tầng 3: 50m2 x 5.990.000 ==299 500 000
Tầng tum: Diện tích 30m2: 30×5.999.000 = 180.000.000
Tổng chi phí xây nhà trọn gói: 1.288.150.000

Như vậy với chi Phí 1.288.150.000 VND đã xây hoàn thiện trọn gói nhà 3 tầng 1 tum tại Hà Nội với nội thất cơ bản.

xây nhà trọn gói 
xây dựng nhà mới

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.