Window Dialog

By JamesBond on Nov 11, 2019

met dit script heb je een klein overzicht van wat er gebeurt in je kanaal.

je kan zien wie er voice/devoice/halfop/dehalfop/op/deop/owner/deowner krijgt in de kanalen waar je online bent

je kan ook zien wie er een kick/ban/unban zet of krijgt

je krijgt ook alle notice Berichten in een apart venster als je die heeft geactiveert

dit Commando werkt uitendelijk ook met een on off modus
dus als je deze wilt gebruiken zal je het moeten activeren als je niet wilt gebruiken dan moet je het desactiveren,
je kan zelfs kiezen wat er aan of uit staat

als de bepaalde funktie gedesactiveerd is, dan zal je er geen melding krijgen in een apart venster

als de funktie geactiveerd is dan zal de window meteen mee opstarten bij het opstarten van uw mIRC in een aparte venster

ik wens jullie alvast veel plezier met dit script!

;=====================================================
; ChatToIRC
; DIVERSE ZAKEN VOOR ChatToIRC
;=====================================================
;=====================================================
; Auteur: JamesBond
; Homepagina: https://chatplezier.com
; Netwerk: ChatPlezier
; Server: irc.chatplezier.com
; Email: jamesbond@chatplezier.com
;=====================================================

alias ChatToIRC-Ops { dialog -dm ChatToIRC-ops ChatToIRC-ops }

dialog ChatToIRC-Ops {
 title " ChatToIRC Ops Menu"
 size -1 -1 140 90
 icon $icodir(emoticon.ico), 0 noborder
 option dbu
 tab "Notices", 1, 2 1 135 85 
 tab "Channels", 2
 tab "Kicks/Bans", 3
 tab "Clones", 4 
 button " Aanzetten", 7, 30 20 70 10,tab1 
 button " Uitzetten", 8, 30 40 70 10,tab1
 button " Aanzetten", 9, 30 20 70 10,tab2
 button " Uitzetten", 10, 30 40 70 10,tab2
 button " Aanzetten", 11, 30 20 70 10,tab3
 button " Uitzetten", 12, 30 40 70 10,tab3
 button " Aanzetten", 13, 30 20 70 10,tab4
 button " Uitzetten", 14, 30 40 70 10,tab4
 button " Sluiten", 19, 30 60 70 10,ok
}
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:7:{ .set %Notices On | .set %Notices 1 | /window -n @Notice | echo -a 0,4 @Notices 0,12 Berichten Staat Nu AaN 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:8:{ .set %Notices Off | .set %Notices 0 | /window -c @Notice | echo -a 0,4 @Notices 0,12 Berichten Staat Nu UiT 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:9:{ .set %Channels On | .set %Channels 1 | /window -n @Channels | echo -a 0,4 @Channels 0,12 Berichten Staat Nu AaN 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:10:{ .set %Channels Off | .set %Channels 0 | /window -c @Channels | echo -a 0,4 @Channels 0,12 Berichten Staat Nu UiT 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:11:{ .set %Kicks/Bans On | .set %Kicks/Bans 1 | /window -n @Kicks/Bans | echo -a 0,4 @Kicks/Bans 0,12 Berichten Staat Nu AaN 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:12:{ .set %Kicks/Bans Off | .set %Kicks/Bans 0 | /window -c @Kicks/Bans | echo -a 0,4 @Kicks/Bans 0,12 Berichten Staat Nu UiT 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:13:{ .set %Clones On | .set %Clones 1 | /window -n @Cloons | echo -a 0,4 @Clones 0,12 Berichten Staat Nu AaN 0 }
on *:dialog:ChatToIRC-Ops:sclick:14:{ .set %Clones Off | .set %Clones 0 | /window -c @Cloons | echo -a 0,4 @Clones 0,12 Berichten Staat Nu UiT 0 }

on 1:START:{
 if (%Notices == 1) { echo -m Notices Window 3Active | /window -n @Notice }
 if (%Channels == 1) { echo -m Channels Window 3Active | /window -n @Channels }
 if (%Kicks/Bans == 1) { echo -m Kicks/Bans Window 3Active | /window -n @Kicks/Bans }
 if (%Clones == 1) { echo -m Clones Window 3Active | /window -n @Cloons }
}

on *:NOTICE:*:*: {
 if (%Notices == 1) { 
  if ($window(Notice)) && ($nick != $me) {
   /window -m @Notice 
   /aline -n @Notice @Notice | echo @Notice 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ]13 $network 10[NOTICE] 4 $+ $nick 1stuurde je net notice 4Bericht:12 
  } 
  elseif ($nick != $me) {
   /window -m @Notice 
   /aline -n @Notice @Notice | echo @Notice 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ]13 $network 10[NOTICE] 4 $+ $nick 1stuurde je net notice 4Bericht:12 $1- 
  }
 }
}

on 1:BAN:#:{
 if (%Kicks/Bans == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Kicks/Bans
  /aline -n @Kicks/Bans @Kicks/Bans | echo @Kicks/Bans 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[BAN]14 $chan 4 $+ $nick 12zet mode4 $1- 
 }
}
on 1:UNBAN:#:{
 if (%Kicks/Bans == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Kicks/Bans
  /aline -n @Kicks/Bans @Kicks/Bans | echo @Kicks/Bans 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[UNBAN]14 $chan 4 $+ $nick 12zet mode4 $1- 
 }
}
on 1:KICK:#:{
 if (%Kicks/Bans == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Kicks/Bans
  /aline -n @Kicks/Bans @Kicks/Bans | echo @Kicks/bans 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 4[KICK]14 $chan 4 $+ $nick 2kick 6 $+ $knick 12 $1-
 }
}
on 1:VOICE:#:{
 if (%Channels == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt } 
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[VOICE]14 $chan 4 $+ $nick 7voice12 $vnick
 }
}
on 1:DEVOICE:#:{
 if (%Channels == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[Devoice]14 $chan 4 $+ $nick 7devoice12 $vnick
 }
}
on 1:HELP:#:{
 if (%Channels == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[HALFOP]14 $chan 4 $+ $nick 7halfop12 $hnick
 }
}
on 1:DEHELP:#:{
 if (%Channels == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[DEHALFOP]14 $chan 4 $+ $nick 7Dehalfop12 $hnick
 }
}
on 1:OP:#:{
 if (%Channels == 1) { 
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[OP]14 $chan 4 $+ $nick 7op12 $opnick
 }
}
on 1:DEOP:#:{
 if (%Channels == 1) { 
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[DEOP]14 $chan 4 $+ $nick 7deop12 $opnick
 }
}
on 1:OWNER:#:{
 if (%Channels == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[OWNER]14 $chan 4 $+ $nick 7owner12 $opnick
 }
}
on 1:DEOWNER:#:{
 if (%Channels == 1) {
  if ($me isin $nick) { Halt }
  /window -m @Channels
  /aline -n @Channels @Channels | echo @Channels 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[DEOWNER]14 $chan 4 $+ $nick 7deowner12 $opnick
 }
}

###HL

on *:Join:#: {
 if (%Clones == 1) {
  var %host_to_search_for = $address($nick,2)
  var %number_from_that_host = $ialchan(%host_to_search_for,$chan,0)
  if (%number_from_that_host > 1) {
   ;we have clones!
   ;first set up our vars and loop
   var %count = 0
   unset %clones
   :loop
   inc %count
   ;loop through every nick, adding the nicks to %clones
   var %clones = %clones $ialchan(%host_to_search_for,$chan,%count).nick
   if (%count < %number_from_that_host) { goto loop }
   /window -m @Cloons
   //aline -n @Cloons @Cloons | echo @Cloons 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[CLOONS] 12op 14 $+ $chan 4 $+ %count $+ 7-Cloons Gedetecteerd- 12Cloons Van 4 $+ $address($nick,2)
   //aline -n @Cloons @Cloons | echo @Cloons 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ] 10[Nick Cloons] 12op 14 $+ $chan $+ :12 %clones
  }
 }
}

alias open {
 .window -ekn @Services 0 0 718 504 @Services Comic Sans MS 11
 .window -ekn @Notice 0 0 718 504 @Notice Courier New 10
}

On ^*:NoticE:*:#: {
 if (%Notices == 1) { 
  if ($nick isop $comchan($nick,1)) || ($nick isvo $comchan($nick,1)) { goto n }
  if ($nick == chanserv) || ($nick == memoserv) || ($nick == operserv) || (nickserv == $nick) { .echo @Services [ $nick $+ : $+ $chan ] $1- | halt }
  else { .echo @Notice 10[ $+ $time $+ ]12[ $+ $date $+ ]13 $network 10[NOTICE] 4 $+ $nick 1 - $+ $chan $+ - $1- | halt }
  else { .echo @Notice Notice $nick - $+ $chan $+ - $1- | halt }
  :n
 }
}

On ^*:NoticE:*:?: {
 if (%Notices == 1) { 
  if ($nick isop $comchan($nick,1)) || ($nick isvo $comchan($nick,1)) { goto n }
  if ($nick == chanserv) || ($nick == memoserv) || ($nick == operserv) || (nickserv == $nick) { .echo @Services [ $nick ] $1- | halt }
  else { .echo @Notice Notice $nick -Private- $1- | halt }
  :n
 }
}

alias faddr {
 if (!$window(@Address)) { window -azdBke2 @Address $calc($window(-1).w /2 -250) $calc($window(-1).h /2 -125) 500 250 }
 if ($1) { search.addr $1- }
}
on *:INPUT:@Address: { if ($left($1,1) != /) && (!$ctrlenter) { search.addr $1- } }
alias search.addr {
 var %:adr = $1-, %:a = 1
 aline -h @Address $chr(160)
 $iif($ial(%:adr,0),aline -h 4 @Address %:adr $+($chr(40),$v1,$chr(41)) on $network is:,aline -h 4 @Address %:adr no address found on $network)
 while (%:a <= $ial(%:adr,0)) {
  aline -h 15 @Address $+(%:a,$chr(41)) $+(14,$ial(%:adr,%:a).nick,) - $ial(%:adr,%:a).addr
  inc %:a
 }
}

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.