set dj

By JamesBond on Jul 30, 2017

[nederlanse versie en engelse versie]
[Dutch version and English version]

hoi iedereen
dit script is gemaakt om mensen als dj (halfops) te zetten
dit kan je doen met
!dj djnaam enkel de operators of hoger hebben er toegang op
en voor de nonstop dj te zetten typ je:
!nonstop de aangegeven dj kan dit ook doen
je kan ook een verzoek verzenden naar de dj
en dit kan je doen door:
!verzoek artist titel

je kan ook de verzoek recetten door:
!resetverzoek nickname

als de dj bv een pinge time out heeft ,en terug ingelogd dan wordt die weer automatig als dj gezet

ik wens je alvast veel plezier met dit script

alias sc_topic1 { 
 topic $1 1,1..8,8..4,4..0,7 Huidige DJ: %sc.dj. [ $+ [ $1 ] ] typ !fun voor de commando's van $me 4,4..0,0..12,12.. 
}

alias sc_topicoff { 
 topic $1 1,1..8,8..4,4..0,7 $1 $chr(124) Huidige DJ: RequestSystem OFF typ !fun voor de commando's van $me $chr(124) $1 4,4..0,0..12,12.. 
}

on *:text:!dj *:#:{
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 ison #) {
   timerdehop 1 1 mode # -h %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timervop 1 1 mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerup 1 1 msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timersetdj1 1 1 msg # $nick $+ , %sc.dj is nu klaar en word overgenomen door $2 :)
   timersetdj2 1 1 set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $2
   timertopic 1 2 sc_topic1 $chan
   timermode1 1 2 mode # -qaoh $2 $2 $2 $2
   timermode2 1 2 mode # +h $2
   timermsg1 1 2 msg # $nick $+ , $2 is ingesteld als DJ op # $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 !ison #) { msg # $nick $+ , $2 is niet online in # }
  else { msg # $nick $+ , 4ErroR u Heeft geen rechten op # $+ ! }
 }
 else {
  notice $nick $me heeft geen rechten, $me heeft minimaal @ (ops) nodig om te kunnen functioneren!
 }
}

on 1:TEXT:*!nonstop:#:{
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) && ($2 ishop #) {
   set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop DJ
   timertopic 1 1 sc_topic1 $chan
   timermode 1 1 mode # -h $2 $2
   ;timervop 1 1 mode # +v $2
   timerup 1 1 msg chanserv up # $2
   timermsg 1 1 msg # $nick $+ , $2 is niet langer DJ op # $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) && (!$2) { 
   msg # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is niet langer DJ op # $+ !
   msg #gbc %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is niet langer DJ op # $+ !
   timermode 1 1 mode # -h %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   ;timervop 1 1 mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerup 1 1 msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerset 1 2 set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop DJ
   timertopic 1 2 sc_topic1 $chan
   ;timermsg 1 2 msg %irc.chan,#gbc $2 is nu afgesteld als DJ op %irc.chan $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 !ison #) { msg # $nick $+ , $2 is niet online op # $+ ! }
  else { msg # $nick $+ , Heeft geen rechten op # $+ ! }
 }
 else {
  notice $nick $me heeft geen rechten, $me heeft minimaal @ (ops) nodig om te kunnen functioneren!
  notice $nick Als u $me ~ (owner) geeft, kan $me volledig functioneren.
 }
}
on *:join:#: {
 if ($me isop #) {
  if ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ) {
   timermode 1 3 mode # -qoh $nick $nick $nick $nick
   timermode2 1 3 mode # +h $nick
  }
  else { 
   halt
  }
 }
}
on *:text:!verzoek *:#:{   
 if (%verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] $+ ) {
  notice $nick 1 verzoek om de 3 minuten :)
  msg #gbc $nick flood with 4!request $2- 
  halt 
 }
 if (!%verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] $+ ) { 
  inc -u180 %verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] {
   if (!$2) { 
    msg # $nick $+ , Syntax is: !request <artist - song>
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop DJ) { 
    msg # $nick $+ , Currently playing %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ! 
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] !ison #) {
    msg # $nick $+ , Sorry %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is not on # rightnow :( 
    halt 
   }
   if ($regex($nick($chan,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) { 
    msg # DJ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , spin die verzoek rond en zet dat verzoek van4 $nick 1 
    msg %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 4[ReQuest] $2- $+ Verzoek by 11,1 $+ $nick $+ om 4 $+ $asctime(HH:nn:ss)
    msg #gbc 4[ReQuest] $2- $+ aangevraagd door 11,1 $+ $nick $+ at 4 $+ $asctime(HH:nn:ss) 
    notice $nick jou verzoek 11,1 $2- is geleverd op %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 
    halt 
   }
   else { 
    msg # $nick $+ , $2 is niet als DJ op # 
   }
  }
 }
}
}

on *:text:!resetverzoek*:#:{
if ($nick isop #) {
 if (!$2) {
  unset %verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ]
  notice $nick Flood resetted
  halt
 }
 if ($2) && (!%verzoekflood. [ $+ [ $2 ] ] $+ ) {
  notice $nick $2 can still do requests
  halt
 }
 if ($2) && (%verzoekflood. [ $+ [ $2 ] ] $+ ) {
  unset %verzoekflood. [ $+ [ $2 ] ]
  notice $nick $2 Flood resetted
  notice $2 $nick resetted is uw floodprotection
  halt
 }
}
else {
 msg # Sorry $nick $+ ,floodprotection kunt u niet herstellen.
 halt
}
}

here below can your the English version
Hi everyone
This script was created to put people as dj (half-ups)
This can be done with
!Dj dj name only the operators or higher have access to it
And for the nonstop dj, type:
!Nonstop the indicated dj can do this too
You can also send a request to the dj
And you can do this by:
!Request Artist Title

You can also request the request by:
!Resetrequest nickname

For example, if the dj has a ping time out, and logged back in, then the weather will be automatically set as dj

I wish you a lot of fun with this script

alias sc_topic1 { 
 topic $1 1,1..8,8..4,4..0,7 Current DJ: %sc.dj. [ $+ [ $1 ] ] type !fun for the commando's from $me 4,4..0,0..12,12.. 
}

alias sc_topicoff { 
 topic $1 1,1..8,8..4,4..0,7 $1 $chr(124) Current DJ: RequestSystem OFF type !fun for the commands from $me $chr(124) $1 4,4..0,0..12,12.. 
}

on *:text:!dj *:#:{
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 ison #) {
   timerdehop 1 1 mode # -h %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timervop 1 1 mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerup 1 1 msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timersetdj1 1 1 msg # $nick $+ , %sc.dj is now ready en word taken over by $2 :)
   timersetdj2 1 1 set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $2
   timertopic 1 2 sc_topic1 $chan
   timermode1 1 2 mode # -qaoh $2 $2 $2 $2
   timermode2 1 2 mode # +h $2
   timermsg1 1 2 msg # $nick $+ , $2 is Set as DJ on # $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 !ison #) { msg # $nick $+ , $2 is not online in this channel # }
  else { msg # $nick $+ , 4ErroR u Has no Rights on # $+ ! }
 }
 else {
  notice $nick $me has no Rights, $me has Minimum @ (ops) required to being able Function!
 }
}

on 1:TEXT:*!nonstop:#:{
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) && ($2 ishop #) {
   set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop DJ
   timertopic 1 1 sc_topic1 $chan
   timermode 1 1 mode # -h $2 $2
   ;timervop 1 1 mode # +v $2
   timerup 1 1 msg chanserv up # $2
   timermsg 1 1 msg # $nick $+ , $2 is no longer DJ on # $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) && (!$2) { 
   msg # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is no longer DJ on # $+ !
   msg #gbc %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is no longer DJ on # $+ !
   timermode 1 1 mode # -h %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   ;timervop 1 1 mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerup 1 1 msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerset 1 2 set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop DJ
   timertopic 1 2 sc_topic1 $chan
   ;timermsg 1 2 msg %irc.chan,#gbc $2 is now Adjusted as DJ on %irc.chan $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 !ison #) { msg # $nick $+ , $2 is not online on # $+ ! }
  else { msg # $nick $+ , Has no Rights on # $+ ! }
 }
 else {
  notice $nick $me Has no Rights, $me has Minimum @ (ops) required to being able Function!
  notice $nick As your $me ~ (owner) Gives, can $me in full Function.
 }
}
on *:join:#: {
 if ($me isop #) {
  if ($nick == %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ) {
   timermode 1 3 mode # -qaoh $nick $nick $nick $nick
   timermode2 1 3 mode # +h $nick
  }
  else { 
   halt
  }
 }
}
on *:text:!request *:#:{   
 if (%verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] $+ ) {
  notice $nick 1 request Om of 3 minutes :)
  msg #gbc $nick flood with 4!request $2- 
  halt 
 }
 if (!%verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] $+ ) { 
  inc -u180 %verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] {
   if (!$2) { 
    msg # $nick $+ , Syntax is: !request <artist - song>
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop DJ) { 
    msg # $nick $+ , Currently playing %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ! 
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] !ison #) {
    msg # $nick $+ , Sorry %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is not on # rightnow :( 
    halt 
   }
   if ($regex($nick($chan,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) { 
    msg # DJ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , Spin that request And put that request from4 $nick 1 
    msg %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 4[ReQuest] $2- $+ request by 11,1 $+ $nick $+ om 4 $+ $asctime(HH:nn:ss)
    msg #gbc 4[ReQuest] $2- $+ requested by 11,1 $+ $nick $+ at 4 $+ $asctime(HH:nn:ss) 
    notice $nick your request 11,1 $2- Has been delivered on %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 
    halt 
   }
   else { 
    msg # $nick $+ , $2 is not as DJ on # 
   }
  }
 }
}
}

on *:text:!Resetrequest*:#:{
if ($nick isop #) {
 if (!$2) {
  unset %verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ]
  notice $nick Flood resetted
  halt
 }
 if ($2) && (!%verzoekflood. [ $+ [ $2 ] ] $+ ) {
  notice $nick $2 can still do requests
  halt
 }
 if ($2) && (%verzoekflood. [ $+ [ $2 ] ] $+ ) {
  unset %verzoekflood. [ $+ [ $2 ] ]
  notice $nick $2 Flood resetted
  notice $2 $nick resetted is your ifloodprotection
  halt
 }
}
else {
 msg # Sorry $nick $+ ,floodprotection You can not recover.
 halt
}
}

Comments

Sign in to comment.
CrazyDriver   -  18 days ago

This looks like a good script but does it come in a English version as well?

JamesBond  -  17 days ago

I just posted the English version

CrazyDriver  -  17 days ago

Thank you very much as you don't need all those de-ops, voicing, etc or all the other stuff, I have whittled it down to what I like.

alias sc_topic1 { 
 topic $1 0Current DJ:7 %sc.dj. [ $+ [ $1 ] ] $+ 4. 0Type 7!rc 0for the 4Radio Commands0! 
}

alias sc_topicoff { 
 topic $1 0Current DJ:7 %sc.dj. [ $+ [ $1 ] ] $+ 4. 0Type 7!rc 0for the 4Radio Commands0! 
}

on *:text:!dj *:#:{
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 ison #) {
   timerup 1 1 msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timersetdj1 1 1 set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $2
   timertopic 1 2 sc_topic1 $chan
   timermode1 1 2 mode # -qaoh $2 $2 $2 $2
   timermode2 1 2 mode # +o $2
   timermsg1 1 2 msg # $2 is now currently on the radio! join #cnr.radio to join in the discussion!
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 !ison #) { msg # $nick $+ , $2 is not online in this channel # }
  else { msg # 4Error: You have no rights currently to do this! }
 }
 else {
  notice $nick $me has no rights due to them having minimum @ (ops) required to being able to function correctly!
 }
}

on 1:TEXT:*!offair:#:{
 if ($me isop #) {
  if ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) && ($2 ishop #) {
   set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop DJ
   timertopic 1 1 sc_topic1 $chan
   timermode 1 1 mode # -h $2 $2
   timermode 1 1 mode # +o $2
   timerup 1 1 msg chanserv up # $2
   timermsg 1 1 msg # $nick $+ , $2 is no longer DJ on # $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) && (!$2) { 
   msg # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is no longer DJ on # $+ !
   timermode 1 1 mode # -h %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   ;timervop 1 1 mode # +v %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerup 1 1 msg chanserv up # %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ]
   timerset 1 2 set %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] Non-Stop DJ
   timertopic 1 2 sc_topic1 $chan
   ;timermsg 1 2 msg %irc.chan,# $2 is now adjusted as DJ on %irc.chan $+ !
  }
  elseif ($regex($nick(#,$nick).pnick,/(!|~|&|@)/)) && ($2 !ison #) { msg # $nick $+ , $2 is not online in this channel # }
  else { msg # 4Error: You have no rights currently to do this! }
 }
 else {
  notice $nick $me has no rights due to them having minimum @ (ops) required to being able to function correctly!
 }
}

on *:text:!request *:#:{   
 if (%verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] $+ ) {
  notice $nick 1 request per 3 minutes please
  msg $nick 4 $+ $nick 0has flooded with a 7request 0which was 4 $+ $2- 
  halt 
 }
 if (!%verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] $+ ) { 
  inc -u180 %verzoekflood. [ $+ [ $nick ] ] {
   if (!$2) { 
    msg # $nick $+ , Syntax is: !request <artist - song>
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] == Non-Stop DJ) { 
    msg # 0Sorry4, 0there is 7currently 0no 4DJ On Air 0so 7requests 0are currently 4disabled 0until then4! 
    halt 
   }
   if (%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] !ison #) {
    msg # $nick $+ , Sorry %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] is not on # rightnow
    halt 
   }
   if ($regex($nick($chan,%sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ ).pnick,/(!|~|&|@|%)/)) { 
    msg # DJ %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] $+ , Spin that request and put that request from4 $nick 1 
    msg %sc.dj. [ $+ [ $chan ] ] 4[Request] $2- $+ request by 11,1 $+ $nick $+ om 4 $+ $asctime(HH:nn:ss)
    msg # 4[ReQuest] $2- $+ requested by 11,1 $+ $nick $+ at 4 $+ $asctime(HH:nn:ss) 
    notice $nick Your request 11,1 $2- has been delivered to %sc.dj and should be on soon! [ $+ [ $chan ] ] 
    halt 
   }
   else { 
    msg # $nick $+ , $2 is not as DJ on # 
   }
  }
 }
}

on *:text:!resetrequest*:#:{
 if ($nick isop #) {
  msg # All 7Requests 1have been resetted4! 1Please do 7!request <artist> - <song> 1to re-request a song4!
  halt
 }
}
Sign in to comment

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.