operator commando's + kanaal mode

By JamesBond on Feb 10, 2017

#####################################
#   chatplezier Scripting    # 
#                  #
#    gratis voor gebruik    #
#                  #
#        maar        #
#                  #
#  verandert mijn script niet   #
#                  #
#                  #
#    Contact Mij @ Netwerk   #
#     irc.chatplezier.com    #
#      of webiste       #
#                  #
#  http://www.chatplezier.com   #
#                  #
#####################################

##########################################
#operator commando's + kanaal mode Script#
#    Coded by: JamesBond       #
##########################################

menu channel { 

 ..Operator Commando's
 ...mode +q Owner:/mode # +q $$?="nicknaam:"
 ...mode -q deowner:/mode # -q $$?="nicknaam:"
 ...mode +a protect:/mode # +a $$?="nicknaam:"
 ...mode -a deprotect:/mode # -a $$?="nicknaam:"
 ...mode +o operator:/mode # +o $$?="nicknaam:"
 ...mode -o deoperator:/mode # -o $$?="nicknaam:"
 ...mode +h halfop:/mode # +h $$?="nicknaam:"
 ...mode -h dehalfop:/mode # -h $$?="nicknaam:"
 ...mode +v voice:/mode # +v $$?="nicknaam:"
 ...mode -v devoice:/mode # -v $$?="nicknaam:"
 -
 ..kanaal mode
 ...mode +kleur:/mode # +c
 ...mode -kleur:/mode # -c
 ...mode +kanaalsleutel:/mode # +k $$?="zet je kanaalseutel hier:"
 ...mode -kanaalsleutel:/mode # -k
 ...mode +kanaallimiet:/mode # +l $$?="aantal:"
 ...mode -kanaallimiet:/mode # -l 
 ...mode +prive:/mode # +p
 ...mode -prive:/mode # -p
 ...mode +secret:/mode # +s
 ...mode -secret:/mode # -s
 ...mode +gemoderert:/mode # +m
 ...mode -gemoderert:/mode # -m
 ...mode +enkel op invitatie:/mode # +i
 ...mode -enkel op invitatie:/mode # -i
 ...mode +ban:/mode # +b $$?="nicknaam:"
 ...mode banlist:/mode # banlist
 ...mode unban:/mode # -b $$?="nicknaam/ip/host:"
 ...mode kick ban:/kb $$?="nicknaam:" $$?="reden:"
 ...mode kick:/kick # $$?="nicknaam:" $$?="reden:" 

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.