auto voice devoice op deop ect

By JamesBond on Feb 01, 2017

hallo iedereen
dit script kan de mensen automatich iemand rechten en|of voice geven als hij/zij binnen komt
auto owner/eigenaar
auto protect
auto op
auto halfop/dj
auto voice

#####################################
#   chatterszone Scripting    # 
#                  #
#    gratis voor gebruik     #
#                  #
#        maar        #
#                  #
#  verandert mijn script niet   #
#                  #
#                  #
#    Contact Mij @ Netwerk   #
#     irc.chatplezier.com    #
#      of webiste       #
#                  #
#  http://www.chatterszone.be   #
#                  #
#####################################

##############################
# auto voice op ect Script #
#   Coded by: JamesBond  #
##############################

on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan +q $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan +a $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan +o $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan +h $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan +v $nick
}

hallo allemaal
dit script kan automatich de rechten en|of voice afhalen van de persoon dat hij/zij binnen komt
deowner/eigenaar
deprotect
deop
dehalfop/dj
devoice

#####################################
#   chatterszone Scripting    # 
#                  #
#    gratis voor gebruik     #
#                  #
#        maar        #
#                  #
#  verandert mijn script niet   #
#                  #
#                  #
#    Contact Mij @ Netwerk   #
#     irc.chatplezier.com    #
#      of webiste       #
#                  #
#  http://www.chatterszone.be   #
#                  #
#####################################

#################################
# auto devoice deop ect Script #
#   Coded by: JamesBond    #
#################################

on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan -q $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan -a $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan -o $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan -h $nick
}
on *:join:#kanaal: {
 .mode $chan -v $nick
}  

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.