chanstats update

By JamesBond on Jan 22, 2017

hallo allemaal dit chanstats script met enkele update's
de volgende commando's zijn: !chanstats !regels nick en !woordenstats
enkel de #kanaal operators en hoger kunnen dit script gebruiken

#####################################
#   chatplezier Scripting    # 
#                  #
#   gratis voor gebruik      #
#                  #
#        maar        #
#                  #
#  verandert mijn script niet   #
#                  #
#                  #
#    Contact Mij @ Netwerk   #
#     irc.chatplezier.com    #
#      of webiste       #
#                  #
#  http://www.chatplezier.com   #
#                  #
#####################################

#############################
#chanel Statistieken Script #
#  Coded by: JamesBond  #
#############################
on *:TEXT:!chanstats:#: {
 if ($nick !isop $chan) { msg $chan 4 $+ ERROR - u heeft geen toestemmig tot dit commando | .halt }
 if (% [ $+ lines. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] $+ . $+ [ $nick ] ] == $null) { set %lines. $+ $chan $+ . $+ $server $+ . $+ $nick 0 } 
 if (% [ $+ joins. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %joins. $+ $chan $+ . $+ $server 0 }
 if (% [ $+ lastline. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %lastline. $+ $chan $+ . $+ $server Nobody } 
 if (% [ $+ statsdate. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %statsdate. $+ $chan $+ . $+ $server $date }
 if (% [ $+ linestot. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %linestot. $+ $chan $+ . $+ $server 0 }
 if (%waitstats == $null) { 
  msg $chan Statistieken voor $+(,$chan,:,) is gerstart
  /timer 1 2 msg $chan Statistieken zijn bij gehouden sinds: % [ $+ statsdate. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ]
  /timer 1 4 msg $chan wij hebben tot nu toe: % [ $+ linestot. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] woorden getypt in $chan
  /timer 1 6 msg $chan we zijn hier met $nick($chan,0) gebruiker(s) 
  /timer 1 8 msg $chan hier zijn $+(,% [ $+ joins. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ],) chatters binnen gekomen.
  /timer 1 10 msg $chan $+(,% [ $+ lastline. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ],) heeft het laaste gesroken.
  /timer 1 12 msg $chan $nick heeft % [ $+ lines. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] $+ . $+ [ $nick ] ] woorden getypt.
  /timer 1 14 msg $chan 7Kanaal mode:12 $chan(#).mode
  /timer 1 16 msg $chan 7Topic: $chan(#).topic
  set -u5 %waitstats 1
 }
}
on *:TEXT:!reset chanstats:#: { 
 if ($nick !isop $chan) { mgsg $chan 4 $+ ERROR - u heeft geen toestemmig tot dit commando | .halt }
 set %statsdate. $+ $chan $+ . $+ $server $date 
 set %linestot. $+ $chan $+ . $+ $server 0 
 set %lastline. $+ $chan $+ . $+ $server Nobody 
 unset %lines.* 
 write -c randomline. $+ $server $+ . $+ $chan $+ .txt 
 msg $chan Statistics for $chan has been reset. 
} 

on *:TEXT:!regels*:#: {
 if ($nick !isop $chan) { mgsg $chan 4 $+ ERROR - u heeft geen toestemmig tot die commando | .halt }
 if (% [ $+ lines. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] $+ . $+ [ $2 ] ] == $null) { msg $chan $2 heeft nog niks gezecht in $chan . } 
 else { msg $chan $2 heeft tot nu toe % [ $+ lines. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] $+ . $+ [ $2 ] ] regels getypt in $chan $network $+ . }
}

on !*:TEXT:*:#: { 
 if ($1- == !chanstats) ($1- == !reset chanstats) { Halt } 
 if (% [ $+ statsdate. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %statsdate. $+ $chan $+ . $+ $server $date } 
 else if ($len($1-) >= 30) { write randomline. $+ $server $+ . $+ $chan $+ .txt $$1- $+([,By: $nick,]) } 
 set %lastline. $+ $chan $+ . $+ $server $nick 
 inc %linestot. $+ $chan $+ . $+ $server 1 
 inc %lines. $+ $chan $+ . $+ $server $+ . $+ $nick 1 
}
on *:JOIN:#: { inc %joins. $+ $chan $+ . $+ $server 1 }

on *:JOIN:#: { inc %joins. $+ $chan $+ . $+ $server 1 }
#####################################
#   chatplezier Scripting    # 
#                  #
#   gratis voor gebruik      #
#                  #
#        maar        #
#                  #
#  verandert mijn script niet   #
#                  #
#                  #
#    Contact Mij @ Netwerk   #
#     irc.chatplezier.com    #
#      of webiste       #
#                  #
#  http://www.chatplezier.com   #
#                  #
#####################################

on !*:TEXT:!woordenstats:#: { 
 if ($nick !isop $chan) { msg $chan 4 $+ ERROR - u heeft geen toestemmig tot dit commando | .halt }
 if (% [ $+ lines. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] $+ . $+ [ $nick ] ] == $null) { set %lines. $+ $chan $+ . $+ $server $+ . $+ $nick 0 } 
 if (% [ $+ joins. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %joins. $+ $chan $+ . $+ $server 0 }
 if (% [ $+ lastline. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %lastline. $+ $chan $+ . $+ $server Nobody } 
 if (% [ $+ statsdate. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %statsdate. $+ $chan $+ . $+ $server $date }
 if (% [ $+ linestot. $+ [ $chan ] $+ . $+ [ $server ] ] == $null) { set %linestot. $+ $chan $+ . $+ $server 0 }
 if (%waitstats == $null) { 
  /timer 1 2 msg $chan woorden stats is gestart
  /timer 1 3 msg $chan woorden stats: $read(randomline. $+ $server $+ . $+ $chan $+ .txt)
  /timer 1 4 msg $chan woorden stats: $read(randomline. $+ $server $+ . $+ $chan $+ .txt)
  /timer 1 5 msg $chan woorden stats: $read(randomline. $+ $server $+ . $+ $chan $+ .txt)
  /timer 1 6 msg $chan woorden stats: $read(randomline. $+ $server $+ . $+ $chan $+ .txt)

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.