chatbot

By JamesBond on Jan 14, 2017

hallo hier heb ik een chatbot script aangemaakt
wil jij je eigen chatbot in je kanaal
dan kan jij dit scipt in je mirc zetten
dit werkt 100%
de volgende commando's zijn:
!owner nick
!deowner nick
!protect nick
!deprotect nick
!op nick
!deopnick
!halfop nick
!dehalfop nick
!voice nick
!devoice nick
+v
-v
!kick nick
!ban nick
!kb nick
!unban nick

ik wens je veel plezier verder met het script

#####################################
#   chatterszone Scripting   #
#                  #
#      Free 4 Using      #
#                  #
#        BUT        #
#                  #
#     DON'T RIP MY CODE     #
#      !! ASSHOLE !!      #
#                  #
#    Contact Mijn @ Netwerk    #
#        Of Site       #
#                  #
#   http://www.chatterszone.be/  #
#                  #
#####################################

on *:text:!owner*:#: {
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # +q $$2
} 
on *:text:!deowner*:#: {
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # -q $$2
}  
on *:text:!protect*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # +a $$2
} 
on *:text:!deprotect*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # -a $$2
} 
on *:text:!op*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # +o $$2
}
on *:text:!deop*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # -o $$2
}

on *:text:!halfop*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # +h $$2
}
on *:text:!dehalfop*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # -h $$2
}
on *:text:!voice*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # +v $$2
}
on *:text:!devoice*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # -v $$2
}
on *:text:+v*:#: {
if ($me !ishop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij % halfop in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 /mode # +v $nick
}
on *:text:-v*:#: {
if ($me !ishop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij % halfop in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 /mode # -v $nick
}
on *:text:!kick*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /kick # $2-
} 
on *:text:!kb*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /kb # $2-
} 
on *:text:!ban*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /ban # $2-
} 
on *:text:!unban*:#: { 
 if ($me !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - geef mij ~ owner in het kanaal voor dat ik kan werken | .halt }
 if ($nick !isop $chan) { notice $nick 4 $+ ERROR - jij heb geen toegang tot dit commando | .halt } 
 /mode # -b $$2

Comments

Sign in to comment.
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.