!bomb Script in Dutch

By DjSxX on Feb 14, 2014

This is a simple bombscript.
Just load it in the remotes of your bot
Type !bomb Nick
Language is dutch

;!bomb script by DjSxX
;For questions irc.chatters4all.nl
;join #radiocandymen for questions

On *:LOAD: {
 writeini games.ini bomb min 15
 writeini games.ini bomb max 60
 writeini games.ini bomb status 0
}

on *:TEXT:*:#: {

 if ($strip($$1) == !Bomb) {
  if ($bomb == yes) { msg $chan er ligt al een bom | halt }

  if ($$2) { 
   if ($$2 !ison $chan) {
    msg $chan dacht je dat je dat ik iemand die hier niet is een bom ga geven >_> Als straf krijg jij er een!
    set %nick $nick
   }
   if ($$2 ison $chan) {
     if ($$2 == $me) {
     msg $chan Grapjas :') Ik ga $$2 niet opblazen hoor ;)
     msg $chan Als straf krijg jij er 1 $nick
     set %nick $nick
    }
    else {
     if ($nick($chan,$$2).idle > 300) { if ($nick != $me) {
       msg $chan $$2 is al langer dan 5 minuten afwezig... Zo kan ik ook iemand opblazen hoor :S Laf hoor (A)
      set %nick $nick }
      else { set %nick $$2 }
     }
     else {
      set %nick $$2
     }   
    }
   }

   set %chan $chan
   .writeini games.ini bomb status 1

   var %rand $rand(1,4)
   if (%rand == 1) { .set %bcolor Blauw }
   if (%rand == 2) { .set %bcolor Rood }
   if (%rand == 3) { .set %bcolor Oranje }
   if (%rand == 4) { .set %bcolor Paars }

   var %randmsg $rand(1,3)
   if (%randmsg == 1) { describe %chan duwt %nick een huid-magnetische bom in zijn handjes }
   if (%randmsg == 2) { describe %chan bind een bom rond %nick $+ 's nek }
   if (%randmsg == 3) { describe %chan geeft %nick een automatisch-terugvliegende-als-je-ze-weggooit-bom }

   .timermsg1 1 1 msg %chan %nick kan deze bom ontmantelen door een draad door te knippen! Er is een Blauwe, een Rode, een Oranje en een Paarse draad, ik denk dat je zal moeten gokken;) SUCCES!
   .timermsg2 1 3 msg %chan %nick $+ : Type !cutwire <4ROOD|2BLAUW|7ORANJE|6PAARS> om een draad door te knippen, wees snel, want de bom kan elk moment ontploffen!
   .timerstartcount 1 3 .timerexplode 1 $btime btimeover
  }
 }

 if ($strip($$1) == !Cutwire) {
  if ($bomb == yes) && (%nick == $nick) {

   if ($$2 != Blauw) && ($$2 != Rood) && ($$2 != Oranje) && ($$2 != Paars) { msg %chan $$2 is een ongeldige kleur. | halt }
   if ($$2 == %bcolor) {

    msg %chan :O GEFELICITEERD %nick $+ ! Je hebt de bom ONTMANTELD!
    .timerexplode off
    bdone
   }

   if ($$2 != %bcolor) {
    kick %chan %nick $bkaboom
    msg %chan Voortaan zullen we het zonder %nick moeten doen :(
    bdone
   }
  }

 }

}

alias btimeover {
 kick %chan %nick $bkaboom
 msg %chan Tja, het lijkt erop dat %nick wat tijd tekort had (: Een kandidaat die het denkt wél te kunnen?
 bdone
}

alias bdone {
 unset %nick
 unset %chan
 unset %bcolor
 writeini games.ini bomb status 0

}

alias bomb {
 if ($readini(games.ini,bomb,status)==1) { return yes }
}

alias bkaboom {
 return 8,1*K7AB4OO7M!8*
}

alias btime {
 var %min $readini(games.ini,bomb,min)
 var %max $readini(games.ini,bomb,max)
 var %rand $rand($readini(games.ini,bomb,min),$readini(games.ini,bomb,max))
 return %rand
}

Comments

Sign in to comment.
Vegito   -  Feb 14, 2014

Je hoeft hiervoor eigenlijk geen ini's te gebruiken je zou ook zoiets kunnen doen:

on *:TEXT:*:#: {
 if ($1 == !bomb && $2 && !%game) {
  set %game $true
  if ($2 == $me) { 
   msg # Grapjas :') Ik ga mezelf niet opblazen hoor ;)
   msg # Als straf krijg jij er 1 $nick
   set %nick $nick
  }
  elseif ($2 !ison #) { msg # Dacht je dat je dat ik iemand die hier niet is een bom ga geven >_> Als straf krijg jij er een! | set %nick $nick } 
  elseif ($nick(#,$2).idle > 300) { msg # $2 is al langer dan 5 minuten afwezig... Zo kan ik ook iemand opblazen hoor :S Laf hoor (A) | set %nick $nick }
  else set %nick $2

  set %defuseWire $gettok(Blauw|Rood|Oranje|Paars,$r(1,4),124)

  var %msg $r(1,3)
  if (%msg == 1) describe # duwt %nick een huid-magnetische bom in zijn handjes 
  elseif (%msg == 2) describe # bind een bom rond %nick $+ 's nek 
  elseif (%msg == 3) describe # geeft %nick een boomerang-bom 

  timer 1 1 msg # %nick kan deze bom ontmantelen door een draad door te knippen! Er is een Blauwe, een Rode, een Oranje en een Paarse draad, ik denk dat je zal moeten gokken;) SUCCES!
  timer 1 3 msg # %nick $+ : Type !cutwire <4ROOD|2BLAUW|7ORANJE|6PAARS> om een draad door te knippen, wees snel, want de bom kan elk moment ontploffen!
  timerExplode 1 $r(15,62) bExplode # 1
 }

 if ($1 == !cutwire && $nick == %nick && %game) {
  if (!$regex($2,/^(Rood|Blauw|Oranje|Paars)$/Si)) { msg # $2 is een ongeldige kleur. | halt }
  if ($2 == %defuseWire) {
   msg # :O GEFELICITEERD %nick $+ ! Je hebt de bom ONTMANTELD!
   .timerExplode off
   bFinish 
  } 
  else bExplode # 
 }
}

alias bExplode {
 kick $1 %nick 8,1*K7AB4OO7M!8*
 if ($2 = 1) timer 1 1 msg $1 Tja het lijkt erop dat %nick wat tijd tekort had $chr(40) $+ : Een kandidaat die het denkt wél te kunnen?
 else timer 1 1 msg $1 Voortaan zullen we het zonder %nick moeten doen : $+ $chr(40))
 bFinish
}

alias bFinish { unset %defuseWire %nick %game | timerExplode off }
DjSxX  -  Feb 15, 2014

Ik vond hem zo ook wel goed werken eigenlijk :) maar idd zonder ini's kan het ook

Sign in to comment

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.