damdanguyet

damdanguyet

Joined
Nov 14, 2021
Occupation
https://thabet.co/soi-cau/xsmt/
Location
30 Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Website
Interests
Tôi là Đàm Dạ Nguyệt là chuyên gia trong lĩnh vực soi cầu nói chung và Soi cầu XSMT nói riêng. Soi cầu XSMT theo phương pháp Matrix 2.0 của THABET

Code Snippets

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.