ceonguyenvantien

ceonguyenvantien

Joined
Aug 29, 2021
Location
15 Đường Số 6, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website
Interests
"CEO Nguyễn Văn Tiền hiện đang là giám đốc điều hành tại Hồng Gia Yến.

Activity Stream

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.