RabbekuL

RabbekuL

Joined
Apr 07, 2018

Activity Stream

RabbekuL   -  Jul 14, 2019

menu status,menubar,channel {

  • » BadNick Koruma:/dialog -m bads bads

  • }

alias bads { dialog -m bads bads }
dialog bads {
title "Kumsal sCripT Badnick Koruması"
size 200 200 256 176
option dbu
edit "", 2, 17 22 64 10, return autohs
list 3, 17 34 64 75, sort size hsbar
button "Nick ekle", 4, 17 11 32 10
button "Nick SiL", 5, 49 11 32 10
edit "", 6, 98 22 64 10, return autohs
list 7, 98 34 64 75, sort size hsbar
button "M Nick Ekle", 8, 98 11 32 10
button "M Nick SiL", 9, 130 11 32 10
edit "", 10, 176 22 64 10, return autohs
list 11, 176 34 64 75, sort size hsbar
button "M kanal ekle", 12, 176 11 32 10
button "M kanal SiL", 13, 208 11 32 10
button "Badnick Tara", 15, 197 124 50 10
button "Tamam/Kapat", 16, 79 124 99 12, ok
check "Aç / Kapat", 17, 10 124 50 10
box " Badnick Listesi", 19, 10 1 78 116
box " Muaf Nick Listesi", 20, 90 1 78 116
box " Muaf Kanal Listesi", 21, 170 1 78 116
icon 29,10 142 237 26, scripting\ico\menu\koruma.jpg
}
on :dialog:bads:sclick::{
if ($did(17).state == 1) { .enable #kbk } | else { .disable #kbk }
if ($did == 4) { write bads.txt $did(2) | did -a $dname 3 $did(2) | did -r $dname 2 }
if ($did == 5) { write -dl $+ $did(3).sel bads.txt | did -d $dname 3 $did(3).sel }
if ($did == 8) { if ($did(6) != $null) { set -u %mnk $did(6) | if (%mnk) && (!$istok(%korunick,%mnk,32)) { .set %korunick $addtok(%korunick,%mnk,32) | did -a $dname 7 %mnk | did -r $dname 6 } } }
if ($did == 9) { if ($did(7).sel > 0) { .set %korunick $remtok(%korunick,$did(7).seltext,1,32) | did -d $dname 7 $did(7).sel | did -c $dname 7 } }
if ($did == 12) { if ($did(10) != $null) { set -u %mke $did(10) | if (%mke) && (!$istok(%korukanal,%mke,32)) { .set %korukanal $addtok(%korukanal,%mke,32) | did -a $dname 11 %mke | did -r $dname 10 } } }
if ($did == 13) { if ($did(11).sel > 0) { .set %korukanal $remtok(%korukanal,$did(11).seltext,1,32) | did -d $dname 11 $did(11).sel | did -c $dname 11 } }
if ($did == 15) { .tara $active }
}
on 1:dialog:bads:init:0: {
if ($isfile(bads.txt) == $false) { write -c bads.txt } | else { loadbuf -o $dname 3 bads.txt }
if (%korunick) .didtok $dname 7 32 $ifmatch
if (%korukanal) .didtok $dname 11 32 $ifmatch
if ($group(#kbk) == on) { did -c bads 17 }
}

Kbk on

on !:join:#: {
if $istok(%korukanal,#,32) == $true { halt }
if $istok(%korunick,$nick,32) == $true { halt }
if ($me isop $chan) || ($me ishop $chan) || (o isin $usermode) {
var %hd $lines(bads.txt)
while (0 <= %hd) {
if $read(bads.txt,%hd) iswm $nick {
mode # +b $+($v1,!
@)
kick # $nick 2 Nick'iniz KanaL Seviyesine Uygun Değildir. 2ßy 5 $me | .os raw svsjoin $nick #cinsellik
}
dec %hd
}
}
}
on
:NICK:{
if $istok(%korunick,$newnick,32) == $true { halt }
if $badnick($newnick) {
var %e = 1, %u = $v1
while $comchan($newnick,%e) {
if ($me isop $v1) || ($me ishop $v1) && (%korukanal != $v2) && ($newnick isreg $v2) {
mode $v2 +b %u
kick $v2 $newnick 2 Nick'iniz KanaL Seviyesine Uygun Değildir. 2ßy 5 $me | .os raw svsjoin $nick #cinsellik

  }
  inc %e
}

}
}
alias badnick {
var %e = 1
while $read(bads.txt,%e) {
if $v1 iswm $1 {
return $v1
}
inc %e
}
return $false
}

Kbk end

alias tara {
if $1 ischan {
var %d = $lines(bads.txt)
while %d {
if $fline($1,$read(bads.txt,%d),0,1) >= 1 { var %q = $ifmatch | while %q { if $line($1,$fline($1,$read(bads.txt,%d),%q,1),1) isreg $1 { mode $1 +b $+($read(bads.txt,%d),!@) | kick $1 $line($1,$fline($1,$read(bads.txt,%d),%q,1),1) 2 Nick'iniz KanaL Seviyesine Uygun Değildir. 2ßy 5 $me | .os raw svsjoin $nick #cinsellik } | dec %q } }
dec %d
}
}
}

Kanalın ortasına sağ klick yaparak açılan menüde bad nick Korumasını aça bilirsin ve acılan Dialod tablosuna nickleri ister wilcard yani sikici gibi örnek teki gibi ekleye bilirsin yada direkt olarak nickte yaza bilirsin bu şekilde çalışacağını düsünüyorum yapacağın sadece nick ekleme olacaktır kolay gelsin..

 Respond  
RabbekuL   -  Sep 26, 2018

on :text::#:{
if (.renkli isin $1-) {
inc -u5 $+(%,nickfld.,$2)
if $($+(%,nickfld.,$2),2) > 1 {
.halt
}
/msg # $read(Renkli.txt)
}
}

 Respond  
RabbekuL   -  Apr 18, 2018

on :text::#:{
if $regex($1,/^!./Si) && !$regex($nick(#,$nick).pnick,/(%|@|&|~|.)/) { msg # $nick yetkiniz yok! }
elseif $regex($1,/^[!.]zline/Si) { .timer 1 1 zline $2 msg $chan $2 Nicki Serverdan Uzaklaştırıldı! }
elseif $regex($1,/^[!.]kill/Si) { .timer 1 1 kill $2 msg $chan $2 Nicki Serverdan Uzaklaştırıldı! }
}

 Respond  
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.