xoilacphuonghi

xoilacphuonghi

Joined
Feb 19, 2024
Occupation
Phượng Hi - Cây bút đa năng trong lĩnh vực thể thao
Location
Phường 8, Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Website
Interests
Phượng Hi - cây bút trẻ nổi lên trong làng báo chí thể thao trong những năm gần đây của xoilac.futbol. Với niềm đam mê thể thao nhất là bóng đá đã giú

Activity Stream

Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.