quangtrungchem

quangtrungchem

Joined
May 13, 2022
Occupation
quangtrungchem
Location
Ho Chi Minh
Website
Interests
Chuyên sản xuất kinh doanh các loại cồn y tế, cồn thực phẩm, hóa chất công nghiệp, đạt chuẩn tiêu chuẩn dược điển VN5, 33 Thép Mới, Phường 12, Quận Tâ

Activity Stream

quangtrungchem created a Page  -  Sep 29, 2022

dung môi acetone công nghiệp là một chất hóa học bao gồm các nguyên tử cacbon, hydro và oxy. Nó là một chất lỏng trong suốt, dễ cháy ở nhiệt độ phòng. Nó được con người sản xuất với một lượng nhỏ thông qua các quá trình sinh học thông thường nhưng có thể gây hại ở nồng độ rất cao. 

 Respond   PHP  
quangtrungchem created a Page  -  Sep 07, 2022

Sự khác nhau giữa dung môi butyl acetate và n-butyl acetate

 Respond   PHP  
quangtrungchem created a Page  -  Aug 26, 2022
Are you sure you want to unfollow this person?
Are you sure you want to delete this?
Click "Unsubscribe" to stop receiving notices pertaining to this post.
Click "Subscribe" to resume notices pertaining to this post.